Pod koniec jesieni spodziewany jest skok liczby bankructw

2021-09-29, 13:15
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

Audytorzy Państwowej Izby Kontroli przedstawili kolejny, już piąty raport dotyczący zarządzania skutkami COVID-19. Został on opracowany po zebraniu, przeanalizowaniu i usystematyzowaniu danych dotyczących wdrażania zatwierdzonych przez rząd środków służących utrzymaniu płynności przedsiębiorstw i ożywienia gospodarki dotkniętej pandemią.

W latach 2020-2021 państwo przekazało ponad 3,6 mld euro za pośrednictwem różnych środków wsparcia podczas pandemii koronawirusa, z czego 3 mld euro – na zachowanie płynności biznesowej. Ze środków wsparcia skorzystało ponad 58 tys. firm, spośród których w 277 wszczęto lub jest w toku postępowanie upadłościowe. Łączna kwota zobowiązań kredytowych tych firm wobec państwa (bez dotacji i gwarancji) wynosi ponad 39 mln euro.

Porównując statystyki pierwszego półrocza z analogicznym okresem roku ubiegłego notuje się o 26,6 proc. mniej upadłości podmiotów prawnych.

Większość bankructw nastąpiło w dziedzinie logistyki, nieruchomości i kultury. Na skrajnie niskie statystyki upadłości wpłynęły regulacje prawne przyjęte podczas pandemii, które zapewniały firmom znajdującym się w trudnej sytuacji nierozpoczynianie upadłości w czasie kwarantanny i przez 3 miesiące po niej. Biorąc pod uwagę, że kwarantanna na Litwie została zniesiona trzy miesiące temu, pod koniec jesieni spodziewany jest skok liczby bankructw.

Na podst. ELTA

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 27 listopada 2021

    Łk 21, 34-36

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24