Ekologia i przyroda

Ekologia i przyroda

Sześciu działaczy Greenpeace wtargnęło w rejonie Wielkiej Rafy Koralowej na statek przewożący węgiel do Korei Płd. w proteście przeciwko ekspansji australijskiego przemysłu wydobywczego i jego zgubnego wpływu na ten wpisany na listę UNESCO pomnik przyrody.

To globalne ocieplenie spowodowało, że miniona zima była tak mroźna i śnieżna – wyjaśniają naukowcy.

W Sobieniach Szlacheckich pod Warszawą odbyło się 19-ste Spotkanie Ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonej formule. W obradach uczestniczyli ministrowie Bułgarii, Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Odnieśli się oni m.in. do rozpoczętej właśnie przez Komisję Europejską dyskusji o ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2020-2030. Ze strony Ministerstwa Środowiska w spotkaniu uczestniczyli minister Marcin Korolec oraz wiceminister Beata Jaczewska.

Segregujemy z głową

2013-04-21, 09:40

Radzimy, jak przygotować odpady do właściwej segregacji. Które śmieci nadają się do odzysku i recyklingu? Jak segregować, by z naszych śmieci udało się jak najwięcej odzyskać?

Ptaki, renifery, a nawet martwe wieloryby - kiedy brakuje fok, niedźwiedzie polarne zjadają to, co uda im się dopaść. Ich próby przeżycia w zmieniających się warunkach Arktyki potwierdzają polskie obserwacje na Spitsbergenie.

Były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow wezwał do przeprowadzenia pieriestrojki w polityce ochrony środowiska oraz do solidarnego działania polityków, przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego w tej dziedzinie.

Zero odpadów

2013-04-17, 09:20

Firma Procter & Gamble ogłosiła, że już 45 fabryk koncernu na świecie nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska.

Od 13 marca w Unii Europejskiej obowiązuje prawo, które poważnie ograniczy wykorzystywanie zwierząt do doświadczeń na rzecz ludzkiego piękna. Ale całkiem go nie wyeliminuje.

Nadal wzrasta poziom Wisły w okolicach Płocka (Mazowieckie), gdzie rzeka przekracza miejscami stany ostrzegawcze. W rejonie Wyszogrodu poziom Wisły przekroczył z kolei stan alarmowy. Tempo przyboru rzeki jest stałe, ale stosunkowo niewielkie.

Obecne działania na rzecz ochrony przyrody nie są współmierne do problemu, jakim jest jej degradacja. Dlatego tak ważna jest ekologiczna edukacja młodego pokolenia.

 

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24