Samorząd wileński wraz ze spółkami komunalnymi zadbał o to, aby w mieście pojawiło się ponad 80 specjalnych miejsc, w których można zostawić choinki.

Jako że okres świąteczny dobiega końca, samorząd miasta Wilna apeluje do mieszkańców, by choinki wyrzucać w wyznaczonych do tego miejscach – w tym roku w stolicy jest około 80 punktów przyjmowania „zużytych” choinek. To czterokrotnie więcej niż przed rokiem.

20 grudnia, w czwartek od godz. 12.00 w całym kraju odbędzie się tradycyjna akcja „Przynieś święta do swego domu” (lit. Parsinešk Kalėdas į savo namus) – leśnicy będą rozdawali mieszkańcom gałęzie świerkowe.

Okres świąteczny dobiega końca, nadszedł więc czas, by rozebrać choinkę i ją zutylizować. Samorząd miasta Wilna zachęca mieszkańców, by robili to w sposób cywilizowany: nie wrzucali ich do ogólnych kontenerów na odpady, nie zostawiali na podwórkach.

20 grudnia, w środę, o godz. 13.00 w całym kraju – na głównych placach miast i miasteczek – odbędzie się tradycyjna akcja „Przynieś święta do swego domu” (lit. Parsinešk Kalėdas į savo namus). Leśnicy będą rozdawali mieszkańcom gałęzie świerkowe.

Ponad 150 tys. gałązek świerkowych zamierzają rozdać mieszkańcom leśnicy podczas tradycyjnej akcji „Przynieś święta do domu”.

2016-12-07, 09:45

Lasy pod lupą

Od 8 grudnia przez dwa tygodnie na Litwie będzie trwała akcja prośrodowiskowa pt. „Las 2016”. Urzędnicy będą bardzo uważnie kontrolowali sytuację w lasach, a celem akcji jest przeciwdziałanie nielegalnej wycince choinek.

Dobiegła końca akcja zbierania bożonarodzeniowych choinek, które zostaną przerobione na biopaliwo.

6 stycznia – po raz dziewiąty – na Litwie startuje akcja „Bożonarodzeniowa choinka ogrzeje nasze domy". Organizatorzy zapraszają mieszkańców, by choinki umieścili w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach.

150 tys.– tyle gałązek świerkowych rozdali mieszkańcom leśnicy podczas akcji „Przynieś święta do domu", która odbywała się w miniony piątek. Wszystkie gałązki choinkowe zostały rozdane dosłownie w ciągu paru godzin.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24