Premjeras Algirdas Butkevičius pirmadienį lankysis Mažeikių naftos perdirbimo ir transportavimo bendrovėje „Orlen Lietuva", kuri rengia nepaprastosios padėties planą ir ketina atleisti apie 100 darbuotojų, LRT televizijos naujienų tarnybą cituoja LRT.lt.

Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER II) antradienį Briuselyje pritarė kompromisiniam Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos tekstui dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų. Tai leis po balsavimo Europos Parlamente ir tada Taryboje siekti pirmojo skaitymo sutarimo su Europos Parlamentu dėl šios direktyvos.

Trečiadienį į mitingą sostinės Vinco Kudirkos aikštėje susirinkę kultūros darbuotojai paskelbė rezoliuciją, kuria pareikalavo Vyriausybės imtis ryžtingų veiksmų ir patvirtinti konkrečią kultūros darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programą.

Reikalaudamos vykdyti senus pažadus ir padidinti menkus kultūros darbuotojų atlyginimus šalies kultūros ir meno darbuotojų asociacijos ir kultūros darbuotojų profesinės sąjungos trečiadienį organizuoja mitingą prie Vyriausybės pastato.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai be sa­vo tie­sio­gi­nių už­duo­čių nuo šiol pri­vers­ti at­lik­ti pa­pil­do­mą – smul­kiai ap­ra­šy­ti, ką jie vei­kia dar­be. Fik­suo­ti ten­ka ne tik nu­veik­tus dar­bus, bet ir kiek­vie­ną iš­ger­tą ka­vos puo­de­lį bei ap­si­lan­ky­mus tu­a­le­te. To­kia pa­tik­ra vyks dau­giau kaip mė­ne­sį.

Puslapis 4 iš 4
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24