Klaipėdoje retėja ilgalaikių bedarbių gretos, vis dėlto šiemet yra dar per 2 tūkst. ilgiau nei pusmetį nedirbančiųjų, informuoja dienraštis Klaipėda".

Ilgalaikiai, vyresni kaip 50 metų ir jauni bedarbiai antrus metus vykstančiame projekte „Išlik darbo rinkoje" įgyja paklausią darbo rinkoje profesiją, reikalingus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje arba pakeičia darbuotojus jų tikslinių atostogų metu. Nuo projekto pradžios jau daugiau kaip 26 tūkst. registruotų šalies teritorinėse darbo biržose bedarbių nusiųsta į priemones, padedančias jiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiuo metu per 13 tūkst. buvusių projekto dalyvių jau turi nuolatinį darbą, praneša Lietuvos darbo birža.

Per mėnesį bedarbių skaičius sumažėjo 1,3 tūkst, o palyginti su 2014 m. liepos 1 d. – 3,2 tūkst. Lietuvos darbo biržos duomenų registre liepos 1 d. buvo 153,3 tūkst. bedarbių – tai 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Jaunimo iki 29 metų – 26,8 tūkst.

Į Užimtumo rėmimo įstatymą nuo liepos 1-osios sugrąžinta nuostata, kad bedarbio statusas panaikinamas, jeigu darbo ieškantis žmogus be svarbių priežasčių atsisako siūlomo tinkamo darbo arba sudaryti individualų užimtumo veiklos planą, dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ar naudotis numatytomis darbo rinkos paslaugomis, rašo „Lietuvos žinios".

Darbo biržos pasiūlyto darbo atsisakę asmenys neberizikuoja prarasti bedarbio pašalpos ir kitų socialinių garantijų.

Darbo Lenkijoje neturi vidutiniškai vienas iš trylikos šalies gyventojų, tačiau jaunimo iki 25 metų amžiaus grupėje darbo neturi vienas iš penkių žmonių, rašo lenkų dienraštis „Rzeczpospolita".

Vasario darbo rinkai būdingas didesnis laisvų darbų vietų ir mažėjantis besikreipiančių bedarbių skaičius, informuoja Lietuvos darbo birža.

Šie metai jaunimui palankesni integruotis į darbo rinką. Pirmąjį pusmetį įdarbinta 29,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 m. amžiaus (71,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių). Jau nuo metų pradžios nuosekliai mažėja registruotas jaunimo nedarbas: sausio 1 d. jis sudarė 6,2 proc., o liepos 1 d. smuktelėjo iki 3,5 proc.

Lietuvos darbo birža periodiškai atlieka bedarbių motyvacijos apklausas, kurių rezultatai atskleidžia bedarbių kreipimosi į darbo biržą motyvus ir priežastis, kodėl jiems nesiseka įsidarbinti. Šių metų vasario – kovo mėn. visuose šalies teritorinių darbo biržos klientų aptarnavimo skyriuose vykusioje bedarbių apklausoje dalyvavo 4,8 tūkst. respondentų. Iš jų – 68 proc. beveik metus neturėjo nuolatinio ar laikino darbo, 20 proc. – nedirbo vienerius dvejus metus, 12 proc. – daugiau nei dvejus metus.

Vyriausybės nurodymu šalies savivaldybėms nuo šių metų net keliolika kartų pabranginus verslo liudijimus, darbo biržose laukiama smulkiųjų verslininkų antplūdžio.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24