2018 metų pabaigoje žmonių, kurie dėl karų, konfliktų ir persekiojimo buvo priversti palikti savo namus, skaičius buvo didesnis nei 70 mln. Tai didžiausias skaičius nuo 1950 metų, kai buvo įkurta Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNHCR).

Policijos pareigūnai, kai žmogaus gyvybei gresia pavojus, į įvykio vietą atvyksta per 6,4 min. (privalomas laikas yra 12 min). Per 2018 metus pareigūnams ypač pavyko pagerinti reagavimo į įvairių kategorijų pranešimus laiką, pažymima 2018 m. policijos veiklos ataskaitoje.

Europos Komisija trečiadienį paskelbė ataskaitas apie visas ES valstybes. Viena skirta ir Lietuvai, skelbia „VAKARO ŽINIOS “. Deja, pasidžiaugti galime praktiškai tik tuo, kad pas mus daug žmonių turi aukštąjį išsilavinimą ir pagal šį rodiklį pirmaujame.

Tyrėjai pirmadienį skelbė vis dar nežinantys, kodėl prieš ketverius metus pradingo reisu MH370 skridęs Malaizijos keleivinis orlaivis „Boeing 777“, sukeldami pyktį ir nusivylimą šiuo reisu skridusių žmonių artimiesiems.

Bėgantis laikas matuojamas ne tik metais, bet ir nuveiktais darbais bei pasiektais laimėjimais. Š. m. kovo 31 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje merė Marija Rekst pristatė praėjusių metų Savivaldybės pasiekimus bei aptarė reikšmingus visuomeninio gyvenimo įvykius Vilniaus rajone.

Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2014 metų veiklos ataskaitą, kurioje pristatyti atliktų valstybinių auditų rezultatai, institucijos veiklos rodikliai ir veiklos tobulinimas, bendradarbiavimas su audituojamomis ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis. 2014 metais buvo baigti 33 finansiniai (teisėtumo) auditai, 20 veiklos ir 8 Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų auditai, audito procedūros atliktos visose 60-yje savivaldybių. Reaguojant į viešojo sektoriaus rizikas, operatyviai buvo atlikti penki ribotos apimties auditai. Dalis rizikų, kaip papildomi klausimai, buvo įvertintos valstybinių auditų metu.

Šiandien, spalio 29 d., paskelbtame Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2015" Lietuva išlieka viena iš palankiausiai pagal verslo pradžią vertinamų šalių pasaulyje. Dar labiau supaprastinus verslo steigimo procedūras, Lietuvai pavyko išlaikyti aukštą 11 vietą pagal verslo pradžios rodiklį. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia Belgiją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Prancūziją, Suomiją, Vokietiją ir kitas Europos Sąjungos (ES) šalis.

Aplinkos ministerijoje nenustatyta reikšmingų valstybės lėšų ir turto valdymo pažeidimų, tačiau jai reiškiama pastabų dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų, skelbia 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

Pirmadienį Darbo partijos vadovai pradeda turą per Lietuvą, kurio metu šalies gyventojams bus pateikta partijos nuveiktų darbų ataskaita bei pristatyti partijos keliami kandidatai Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Ture taip pat dalyvaus partijos kandidatas į Prezidento postą Artūras Paulauskas.

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę pateikti savo nuomonę ir pastabas, kaip Lietuvoje įgyvendinama Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija (Orhuso konvencija) dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Taip pat laukiama pasiūlymų, ką reikėtų tobulinti, kad šiomis teisėmis būtų galima visiškai pasinaudoti.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24