2015-07-21, 13:42

Mokėsi ir mokė kitus

Štai ir baigėsi per greitai prabėgęs dviejų metų trukmės projektas „Daugyba per dalybą – integraciją skatinantis švietimas". Jį pagal Mokymosi visą gyvenimą programą iš dalies finansavo Europos Komisija.

Naujas tyrimas parodė, kad Šalčininkų rajono savivaldybė yra geriausiai pasirengusi padėti integruotis kitataučiams: suteikti informaciją ne tik lietuvių kalba, pasiūlyti lietuvių kalbos pamokas, padėti atvykusiesiems susirasti darbą ir kitaip integruotis.

Šiemet į darbo rinką turėtų integruotis 9487 negalią turintys asmenys. Jų integracijai Darbo biržoje vykdomi Europos socialinio fondo projektai ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonės už 27,8 mln. eurų.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24