Pernai rugsėjį startavusi programa, skirta padėti jaunoms šeimoms įsikurti regione, įgyja pagreitį: iš viso iki šių metų gegužės pabaigos buvo išduotos 967 pažymos finansinei paskatai, iš jų 615 šeimų jau gavo kreditus būstui pirkti arba statyti, likusios šeimos laukia kredito įstaigų sprendimų. Gavus kreditą būstui pirkti arba statyti valstybės subsidija šeimai yra garantuota.

Kepamų sveikuoliškų duonelių verslas, trys vaikai ir prie viso to dar vizažo menas – Agnės Dzeranovos kasdienybė. Ši moteris per dieną ne tik spėja šimtą darbų nuveikti, vaikais pasirūpinti, bet tuo pačiu dar randa laiko sportui ir visuomet atrodo pasitempusi, elegantiška bei rami.

Sekmadienį dėl smurto šeimoje sulaikytas krepšininkas Simas Jasaitis, rašo portalas lrytas.lt.

Smurtais artimoje aplinkoje nesiliauja - agresyvus vyras sužalojo motiną užstoti mėginusį paauglį sūnų, neblaivus sutuoktinis iš šaunamojo ginklo laidė šūvius.

Šeštadienį policija užregistravo 4 asmenų, tarp jų 2 neblaivių, smurto artimoje aplinkoje atvejus, kurių liudininkais tapo vaikai.

Penktadienį policija užregistravo 10 smurto artimoje aplinkoje atvejų, kurių liudininkais arba nukentėjusiaisiais tapo vaikai.

Tė­vas ne­se­niai mi­rė, o mo­ti­na iš­ėjo į kai­mą gir­tau­ti, pa­lik­da­ma ma­žą vai­ke­lį na­mie… Kai­my­nai pra­ne­šė po­li­ci­jai, apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją in­for­ma­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių. Po­li­ci­ja pra­dė­jo ne­at­sa­kin­gos mo­ti­nos pa­ieš­ką, vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ieš­ko vai­kui nau­jo glo­bė­jo ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Juk ma­žy­lis ne­ga­li bū­ti pa­lik­tas li­ki­mo va­liai.

Penktadienį Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos Seimo nariai užregistravo Išmokų vaikams įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siekia, kad mūsų šalyje kas mėnesį būtų skiriama 120 EUR išmoka už kiekvieną antrą ir kitą vaiką.

Liepos 16 d., šeštadienį, Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga ir Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyrius savo narius ir rėmėjus su šeimomis šešioliktą kartą pakvietė į turistinį šeimų sąskrydį.

Šiandien Seimas po pirmojo svarstymo pritarė Konstitucijos 38 straipsnio pataisai, kuri šeimą apibrėžia per santuoką. Seimo nariai Konstituciją siūlo papildyti nuostatomis, kad "šeima sukuriama sudarius santuoką", "šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės".

Puslapis 1 iš 4
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24