Milijardas litų paramos lėšų – jau išmokėtas

2011-06-09, 14:34
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
parama Daugiausia paramos skirta vandentvarkai

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) jau peržengė vieno milijardo litų, kurie išmokėti iš ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų aplinkos sektoriaus projektams įgyvendinti pagal Sanglaudos veiksmų skatinimo 2007-2013 m. programą, ribą. Metų pabaigoje šis skaičius turėtų priartėti prie 1,5 mlrd. litų.
Kaip sakė APVA direktorius Kastytis Tuminas, didžiausia parama skiriama vandentvarkos sektoriui. Šio sektoriaus projektams įgyvendinti išmokėta beveik 687 mln. litų, atliekų tvarkymo – 148,4 mln. litų, kitiems projektams – 164,6 mln. litų.

Vandentvarkos projektai skirti kuo sparčiau atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Tai sėkmingai įgyvendinama Anykščiuose, Palangoje, Marijampolėje, Žagarėje, Akmenės, Vilkaviškio, Šilalės, Kretingos ir Šakių rajonuose. Įvykdžius planuojamus projektus, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugomis naudosis apie 87 proc. šalies gyventojų.
Sėkmingai įgyvendinami ir atliekų tvarkymo projektai – uždaromi senieji sąvartynai, vietoje jų įrengiami nauji, šiuolaikiški, atitinkantys visus ES reikalavimus. Taip pat siekiama išplėsti esamus arba sukurti naujus biologiškai skaidžių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto ir jų tvarkymo pajėgumus. Šie užtikrins, kad iki 2013 m. sąvartynuose tokių atliekų būtų šalinama 50 proc. mažiau nei 2000 metais.
Ne mažiau svarbūs už vandentvarkos ar atliekų tvarkymo projektus, nors ir mažesnės apimties, yra Europos regioninio fondo lėšomis finansuojami biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo, aplinkos monitoringo, užterštų teritorijų tvarkymo, vandens telkinių valymo projektai.
Ligi šiol pagal Sanglaudos veiksmų skatinimo 2007-2013 m. programą finansuojamiems projektams įgyvendinti APVA yra pasirašiusi sutarčių už 3 mlrd. litų. Tai sudaro 86,7 proc. visos numatytos šiam paramos laikotarpiui sumos. Iki 2015 m. pabaigos, kaip numatoma, APVA išmokės 3,5 mlrd. litų 2007-2013 m. programavimo laikotarpio ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Aplinkos ministerijos informacija

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24