Teisė

Teisė

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą dėl 4 apylinkių teismų teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas.

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad Lietuva taptų Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusios Tarptautinės antikorupcijos akademijos nare.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė kandidatę į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus Astą Dambrauskaitę ir pasirašė dekretą, kuriuo pritarė Vyriausybės siūlymui teikti šią kandidatūrą ES Bendrajam Teismui.

Seimas nenumatytame posėdyje ypatingos skubos tvarka priėmė Seimo nutarimą „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų nutraukimo“ (projektas Nr. XIP-4996), kuriuo nutarta nutraukti Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimus. Už Seimo nutarimą, kuris įsigalios gruodžio 13 d., balsavo 55 Seimo nariai, prieš – 28, susilaikė 17 parlamentarų.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Visuotiniame teisėjų susirinkime. Kreipdamasi į šalies teisėjus Prezidentė pabrėžė, kad pasitikėjimas teisine sistema ir valstybe priklauso nuo pačių teisėjų kompetencijos, reputacijos ir žmogiškumo.

Lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidento paklausimą dėl išvados, ar per 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus   nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas,   ir pradėjo rengti bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje lapkričio 6 dieną įvykusiame Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) metinės veiklos ataskaitos aptarime Lietuva pasisakė už pagrindinės JT teisminės institucijos, užtikrinančios teisės viršenybę tarptautiniu lygiu, vaidmens stiprinimą.

Finansų ministeriją atstovaujantys teisininkai, Šveicarijos advokatų kontora „Lalive“ ir Lietuvos advokatų kontora „Sorainen ir partneriai“, pateikė V.Antonovą atstovaujantiems teisininkams Ukrainos advokatų kontorai Sayenko Kharenko atsakymą į šių metų gegužės 7 dieną gautą V. Antonovo pretenziją.

Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus.

Lietuvos antstolių rūmai kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, atkreipdami dėmesį į vieną iš papildomų teisinių priemonių rinkimų skaidrumui užtikrinti – antstolių vykdomą faktinių aplinkybių konstatavimą.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24