Įspū­din­gą me­da­lių ko­lek­ci­ją iš Len­ki­jos par­si­ve­žė Šal­či­nin­kų ra­jo­no moks­lei­viai. Tris sa­vai­tes vie­šė­jęs kai­my­ni­nė­je ša­ly­je jau­ni­mas iš Ei­šiš­kių, Šal­či­nin­kų ir Bal­to­sios Vo­kės da­ly­va­vo XXVI Tarp­tau­ti­nė­je vai­kų ir jau­ni­mo pa­ra­pi­ja­do­je Var­šu­vo­je ir il­sė­jo­si jau­ni­mo sto­vyk­lo­je. Spor­to ren­gi­ny­je da­ly­va­vo per 1,5 tūkst. žai­dė­jų iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos ir Uz­be­kis­ta­no. 

Praėjusią savaitę į Šalčininkų rajoną atvyko Kultūros viceministras Romas Jarockis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnatė ir Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Vitas Karčiausias. Prie renovuojamo Jašiūnų dvaro svečius pasitiko Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Josif Rybak, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Renata Stefanovič.

Nepaprastai gražioje, raudona ir balta spalvomis papuoštoje, scenoje kovo 1 dieną Šalčininkų kultūros centre vyko iškilmingas Lietuvos lenkų sąjungos Šalčininkų rajono skyriaus 25-mečio minėjimas.

Ūkio ministro Evaldo Gusto įsakymu Jašiūnų dvaro sodybai restauruoti skirta 2,6 mln. Lt Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Šios lėšos bus panaudotos rūmų sienoms, skliautams ir luboms, krosnims ir židiniams restauruoti siekiant pritaikyti pastatą turizmui, praneša Ūkio ministerija.

Šalčininkų rajono savivaldybėje naudojimui perduotas renovuotas Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastatas.  Ketvirtadienį, spalio 3 d., vyko iškilminga naujai renovuoto lopšelio-darželio pastato atidarymo ceremonija.

Puslapis 39 iš 39
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24