Nustatytos naujo mokyklų tinklo kūrimo taisyklės

2011-06-29, 13:08
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

ac8de9cf3f46d7d70bdf8329b6d5b7bf50d77310_article

Vilniaus S. Nėries gimnazija/bernardinai.lt nuotr.

Jau šiais metais atsiras progimnazijų, o iki 2015 rugsėjo 1 dienos vidurines mokyklas pakeis gimnazijos. Vyriausybė patvirtino naujas mokyklų tinklo kūrimo taisykles.
Nauja tvarka aprėps jau atliktą mokyklų tinklo pertvarką ir neseniai priimto Švietimo įstatymo naujos redakcijos nuostatas.

Gimnazijos, kurios neatitiks Švietimo įstatyme ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, turės būti reorganizuotos iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Pagrindinės mokyklos, turinčios 1-8 arba 5-8 klases, iki 2012 m. sausio 1 d. taps progimnazijomis.
Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, nauja mokyklų tinklo kūrimo tvarka garantuos įvairių lygių ugdymo ir poreikių įvairovę, tautinių mažumų mokyklų ateitį, daugiau galių bus suteikta gyventojų bendruomenių iniciatyvai formuojant švietimo sistemą, pavyzdžiui, steigiant daugiafunkcinius centrus, nevalstybines mokyklas. „Savivaldybės įgyja daugiau teisių ir atsakomybės kuriant konkretaus regiono poreikius atitinkantį mokyklų tinklą, – sako švietimo ir mokslo ministras. – Sudaromos visos sąlygos išlaikyti pedagoginių sistemų unikalumą – steigti netradicines ir savitas mokyklas, veikti specializuotoms menų ir sporto mokykloms, taip pat ugdyti itin gabius ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Tankiai gyvenamose tautinių mažumų vietovėse mokyklos, kuriose dėstoma lietuvių ar tautinių mažumų kalba, vienuoliktas klases galės steigti, jeigu bus ne mažiau negu 10 vaikų. Iki šiol buvo nustatyta 12-15 mokinių skaičiaus riba.”
Vyriausybė įpareigojo mokyklų savininkus – Švietimo ir mokslo ministeriją ir savivaldybes – iki 2012 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendruosius planus ir juos pristatyti gyventojų bendruomenėms.
Mokyklų tinklo pertvarka buvo pradėta keičiantis demografinėms aplinkybėms. Ją vykdant siekiama užtikrinti švietimo įstaigų ir paslaugų įvairovę, prieinamumą, atnaujinti mokymo bazę efektyviai naudojant valstybės ir Europos Sąjungos lėšas, ugdymą ir jo aplinką labiau pritaikyti skirtingų amžiaus tarpsnių mokiniams. Pertvarkant mokyklų tinklą laikomasi principo: mažiausiems mokykla – kuo arčiau namų, vyresniems – kuo geriau aprūpinta moderniomis mokymosi priemonėmis.

smm.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24