Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams?

2011-07-08, 15:30
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
125103Valstybės remiamos šeimos kviečiamos teikti prašymus dėl nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad jau nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos gali teikti prašymus savivaldybių skyriams – tokių šeimų vaikams bus skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje bei parama mokinio reikmenims įsigyti.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 525 Lt. Be to, savivaldybių nustatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 700 Lt (tokiu atveju suteikiami pietūs, bet ne parama mokinio reikmenims įsigyti). Išimties atvejais gali būti skiriami nemokami pusryčiai ar pavakariai. Kokią nemokamo maitinimo rūšį mokiniui skirti, sprendžia mokyklos steigėjas.
Minėta socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.
Mokiniams nemokamas maitinimas bendruoju atveju skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki spalio 20 d.
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (t.y. vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją. Kreipiantis reikia užpildyti prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir pridėti dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Kaip apskaičiuojamos pajamos socialinei paramai mokiniams gauti?

Šeimos vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, arba – pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.
Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo galima pateikti ir mokyklos administracijai.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 dienos.

socmin.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24