Vyriausybė numato plėsti greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičių.

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) numerio 033 galiojimą svarstoma pratęsti, kol žmonės juo naudosis, Seimo Sveikatos reikalų komitete trečiadienį svarstant klausimą dėl greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos veiklos sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Vilniaus greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties administracija pranešė, kad visi stoties dispečeriai pasiprašė atleidžiami arba perkeliami į kitas pareigas.

Vil­niaus ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­rius vi­du­ti­niš­kai per pa­rą su­lau­kia 9-13 iš­kvie­ti­mų, ta­čiau kaip tei­gia šio sky­riaus va­do­vas gy­dy­to­jas Mark Bar­kov­ski, tik pen­kis iš jų ga­li­ma kva­li­fi­kuo­ti kaip sku­bius ir pa­grįs­tus. Anot „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ pa­šne­ko­vo, li­kę iš­kvie­ti­mai api­bū­di­na­mi kaip tie, ku­riuos ga­li­ma ati­dė­ti, pa­skirs­tant juos per 30 mi­nu­čių nuo to mo­men­to, kai juos įre­gist­ruo­ja dis­pe­če­ris. 

Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (GMPS) nelaimės ištiktiems žmonėms suteiks dar efektyvesnę skubiąją pagalbą, rašo Panevėžio savivaldybė. GMP automobiliai, vykstantys pas ligonį ar į įvykio vietą, papildyti nauja šiuolaikiška medicinos įranga – defibriliatoriais.

Formaliai greitosios medicinos pagalbos dispečerinių integravimas į Bendrojo pagalbos centro (BPC) sistemą vyksta, tačiau apčiuopiamų rezultatų nematyti, teigia vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Tuo metu sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė tvirtina, kad viskas daroma pagal planą.

Ketvirtadienį Kaune vyras užpuolė greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojus, vėliau priešinosi policijos pareigūnui, pranešė Policijos departamentas.

Sveikatos apsaugos ministerija iš dalies stabdo nuo sausio pirmosios numatytą šalies greitosios medicinos pagalbos centralizavimą, nes kai kurios savivaldybės tam nepasirengė. Seimo sveikatos reikalų komitetas ministeriją ragina neskubėti vienu metu centralizuoti paslaugas ir mažinti greitųjų postų skaičių.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24