Religija

Religija

Popiežius Pranciškus trečiadienį pradėjo dvejus metus truksiančią kampaniją, kuria siekiama papasakoti apie migrantų patiriamus sunkumus ir nugalėti JAV ir Europoje plintančias antiimigrantiškas nuotaikas.

Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo at­lai­dų pro­ga su­reng­to­je šven­tė­je da­ly­va­vo Pa­ber­žės pa­ra­pi­jos pa­ra­pi­jie­čiai. Šeš­tą kar­tą su­reng­ta šven­tė „Ta­vo ap­gy­ni­mo šau­kia­mės“ vy­ko sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 10 d., ir su­ta­po su 87-osio­mis baž­ny­čios kon­sek­ra­vi­mo me­ti­nė­mis. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24