Religija

Religija

„Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš Jūsų susitars Žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams, kurie šaukiasi palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga Jų išganymui“, – šia malda per pal. Jurgio Matulaičio užtarimą prasideda šių metų Grigiškių Šv. Dvasios kalendorius. Naujai pastatyta bažnyčia neatpažįstamai pakeitė šio sostinės pakraštyje esančio mikrorajono centrą: oktagonalinį statinį vainikuojantis aukštas bokštas traukia gyventojų ir svečių akis.

Per Velykų aštuondienį Bažnyčia meldžiasi ruošdamasi Dievo Gailestingumo iškilmėms. Šiemet sukanka 20 metų, kai popiežius Jonas Paulius II paskelbė šias iškilmes visai Bažnyčiai ir nurodė Romos mišiole po titulo „II Velykų sekmadienis“ pridėti apibūdinimą (t. y. Dievo Gailestingumo). Tai įvyko 2000 metų gegužės 5-ąją - tą dieną, kai buvo paskelbta šventąja ses. Faustina, kuri perdavė pasauliui Jėzaus žodžius: „Pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti Gailestingumo šventė, o kunigai tądien turi kalbėti žmonėms apie didį ir neapsakomą Mano gailestingumą.“  

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24