Religija

Religija

Vie­ni­ja mus ti­kė­ji­mas Jė­zu­mi Kris­tu­mi ir Bib­li­ja pri­im­ta kaip Die­vo Žo­dis. Kas mus ski­ria? At­sa­ky­mas bū­tų kur kas il­ges­nis, juo­lab kad pa­ste­bė­ti ir pa­tir­ti skir­tu­mus ge­ro­kai leng­viau. Spa­lio 31-ąją bai­gė­si Re­for­ma­ci­jos 500-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24