Religija

Religija

Mal­da, moks­lai, ga­ny­to­jiš­kas dar­bas ir sa­viug­da - ant šių ke­tu­rių ker­ti­nių ak­me­nų lai­ko­si Vil­niaus Šv. Juo­za­po ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos stu­den­tų gy­ve­ni­mas. Nuo 1998 m. šią aukš­tą­ją mo­kyk­lą glo­bo­ja Šv. Juo­za­pas, to­dėl ir klie­ri­kai juo­kais sa­vo aukš­tą­ją mo­kyk­lą va­di­na „Šv. Juo­za­po šilt­na­miu“, juk iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos „se­mi­na­rium“ reiš­kia „dai­gy­ną“. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24