Religija

Religija

Bu­vu­sio­je gar­ni­zo­no Šv. Sta­nis­la­vo Kost­kos, o da­bar Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės, baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 20 die­ną, su­si­rin­ko gau­sus bū­rys ti­kin­čių­jų, at­vy­ku­sių į jos ti­tu­li­nę šven­tę. Iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ir pir­ma­sis pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, da­bar­ti­nis Šal­či­nin­kų de­ka­na­to de­ka­nas ku­ni­gas pre­la­tas Vac­lav Vo­lod­ko­vič.

Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., šv. Jurgio parapija Šalčininkėliuose šventė 110-ąsias gyvavimo metines. Per ilgus materialios ir dvasinės šventyklos statybų metus, bendruomenei iškilmingų šv. Mišių metu aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis, dėkojo Dievui ir žmonėms.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24