Religija

Religija

Aukščiausio rango kardinolas, susitiksiantis su Vladimiru Putinu Maskvoje šį mėnesį, sako, kad mėgins praskinti kelią popiežiaus Pranciškaus istoriniam vizitui į Rusiją.

Tyrėjai spėja radę apaštalo Petro ir dviejų kitų Jėzaus apaštalų namus, netoli Tiberiados ežero, šiaurės Izraelyje, pirmadienį pranešė archeologas.

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino pasaulį aktyviau kovoti su prekyba žmonėmis, kurią jis pavadino „šių dienų vergovės forma“.

Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­ji vis in­ten­sy­viau ruo­šia­si ma­lo­nė­mis gar­sė­jan­čio Die­vo Mo­ti­nos, Lie­tu­vos Glo­bė­jos pa­veiks­lo ka­rū­na­vi­mo 300-osioms me­ti­nėms. Jau rug­sė­jį Tra­kų pa­ra­pi­jo­je pra­si­dės ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas, ku­ris tę­sis iki ki­tų me­tų pa­bai­gos. Sek­ma­die­nį, lie­pos 16 d., bu­vo kon­sek­ruo­tas al­to­rius ir du nau­ji var­pai. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24