Religija

Religija

Popiežius Pranciškus trečiadienį pradėjo dvejus metus truksiančią kampaniją, kuria siekiama papasakoti apie migrantų patiriamus sunkumus ir nugalėti JAV ir Europoje plintančias antiimigrantiškas nuotaikas.

Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo at­lai­dų pro­ga su­reng­to­je šven­tė­je da­ly­va­vo Pa­ber­žės pa­ra­pi­jos pa­ra­pi­jie­čiai. Šeš­tą kar­tą su­reng­ta šven­tė „Ta­vo ap­gy­ni­mo šau­kia­mės“ vy­ko sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 10 d., ir su­ta­po su 87-osio­mis baž­ny­čios kon­sek­ra­vi­mo me­ti­nė­mis. 

Popiežius Pranciškus pirmadienį „kvailais“ pavadino tuos, kurie abejoja klimato kaita po Jungtines Valstijas, Meksiką ir Karibų salas nusiaubusių uraganų.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24