Per Velykų aštuondienį Bažnyčia meldžiasi ruošdamasi Dievo Gailestingumo iškilmėms. Šiemet sukanka 20 metų, kai popiežius Jonas Paulius II paskelbė šias iškilmes visai Bažnyčiai ir nurodė Romos mišiole po titulo „II Velykų sekmadienis“ pridėti apibūdinimą (t. y. Dievo Gailestingumo). Tai įvyko 2000 metų gegužės 5-ąją - tą dieną, kai buvo paskelbta šventąja ses. Faustina, kuri perdavė pasauliui Jėzaus žodžius: „Pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti Gailestingumo šventė, o kunigai tądien turi kalbėti žmonėms apie didį ir neapsakomą Mano gailestingumą.“  

Balandžio 28 d. Vilniuje, kaip ir visame pasaulyje, švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis. Jo išvakarėse – balandžio 27 d. 21 val. Vilniuje einamas „Šviesos kelias“: tikinčiųjų procesija nusidrieks nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės, esančios Dominikonų gatvėje.

Pir­mą­jį nau­jai­siais me­tais su­si­rin­ki­mą Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ti­ky­bos mo­ky­to­jai su­ren­gė Juod­ši­liuo­se – gy­ven­vie­tė­je, kur ke­le­rius me­tus gy­ve­no pa­lai­min­ta­sis My­ko­las So­poc­ka. Šven­ti­nis su­si­ti­ki­mas vy­ko penk­ta­die­nį, sau­sio 8 d., ir pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis vie­tos baž­ny­čio­je, ku­ri po dau­ge­lio me­tų pa­ga­liau bus kon­sek­ruo­ta.

„Neatrastos turizmo galimybės: Vilnius - Gailestingumo miestas“ – būtent tokiu pavadinimu Lietuvos Respublikos Seime šiandien vyko konferencija, kurios iniciatore buvo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24