Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Mūsų visų vilčių Motina

2021-11-14, 16:03
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Šeštadienį, lapkričio 13 d., Aušros Vartų koplyčioje prasidėjo tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai ir truks iki lapkričio 21 dienos. Kasmet tikintieji atvyksta pas Gailestingumo Motiną patikėti Jos užtarimui savo širdžių intencijas. Šių metų atlaidų tema – kreipinys „Motina Vilties“.

Titulas „Motina Vilties“ – lot. „Mater Spei“ – Švč. Mergelės Marijos litanijoje atsirado visai neseniai. Jį kartu su kitais dviem naujais kreipiniais į ją įtraukė popiežius Pranciškus 2020 m. birželio 20 d. per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltosios Širdies šventę. Aušros Vartų Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, daugelis tikinčiųjų vadina savo gyvenimo kelrode žvaigžde. Nuo senų laikų žmonės patikėdavo Jai savo didžiausius rūpesčius, iš Jos sėmėsi vilties, stiprybės nelaimėms, vargams, sielvartui ištikus. Žmonijos istorijoje buvo įvairių sunkmečių: karas, maras, badas, tremtys, persekiojimai. Tačiau mūsų Didžiosios Vilties Motina, šviečianti iš Aušros Vartų, palaikė ir guodė Ja pasitikinčius ir Jos Sūnų Jėzų Kristų mylinčius tikinčiuosius. Tai liudija daugybė votų, puošiančių Aušros Vartų koplyčios sienas.

Kai viskas pasaulyje staiga sustojo, kai pasijutome suvaržyti daugybės apribojimų, vieniši ir apleisti, Marija dar labiau žadina viltį ir drąsina mus nebijoti, kviesdama patikėti jai visus gyvenimo sunkumus, kančias ir sielvartus. Marija, Vilties Mergelė, įtikėjusi Dievo pažadu ir laukusi Izraelio išganymo, neabejodama priėmusi Dievo Žodį ir pagimdžiusi pasauliui Tikrąją Viltį, moko nebijoti ir ragina mus leisti Dievui ateiti į mūsų kasdienybę kiekvieną jos akimirką. Jei jaučiame nerimą, jei apleidžia jėgos, esame pervargę ir nebežinome ko tikėtis iš gyvenimo, vadinasi, stokojame vilties, įprasminančios mūsų gyvenimo kasdienybę.

„Jėzus Kristus pats yra Šviesa, Saulė, patekėjusi virš visų istorijos tamsybių. Bet Jam atrasti mums reikia ir artesnių šviesulių – žmonių, dovanojančių šviesą iš Šviesos ir taip rodančių kryptį, kuria turėtume plaukti. O koks žmogus labiau už Mariją galėtų būti mums vilties žvaigždė – Ji, kuri savuoju „taip“ atvėrė Dievui duris į mūsų pasaulį, Ji, kuri tapo gyvąja Sandoros skrynia, kurioje Dievas priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, išskleidė tarp mūsų savo palapinę (plg. Jn 1, 14)? – savo enciklikoje „SPE SALVI parašė popiežius Bendiktas XVI.

Per šių metų Globos atlaidus melskime Gailestingumo Motinos, kad padėtų mums įveikti baimę, apgaubtų mus savo begalinės meilės spinduliais, sustiprintų mūsų tikėjimą ir sunkiausiais mūsų gyvenimo momentais suteiktų vilties ieškant gyvenimo prasmės Kristuje.

Pagal Ausrosvartai.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24