Šv. Mišios minint šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Minioje pastebėdavo kiekvieną

2020-05-23, 13:26
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje padėkota Dievui už šv. Joną Paulių II Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje padėkota Dievui už šv. Joną Paulių II © L24.lt (fot. Viktor Jusel)

Pirmadienį, gegužės 18 d., Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) Vyriausioji taryba ir Seimo LLRA-KŠS frakcijos nariai paminėjo 100-ąsias šventojo Popiežiaus gimimo metines šventomis Mišiomis.

Prieš pamaldas prie Šv. Jono Pauliaus II paminklo prie Šventojo Sosto nunciatūros gėles padėjo Seimo LLRA-KŠS frakcijos seniūnė Vanda Kravčionok, Vilniaus rajono merė Marija Rekst, Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič ir apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič.

Prieš prasidedant šv. Mišioms nuskambėjo mėgstamiausia šv. Jono Pauliaus II daina „Barka“ („Barža“).

Padėkos Šv. Mišias už šv. Joną Paulių II aukojo Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kunigas prelatas Voicech Gurlicki (Wojciech Górlicki) ir kun. Hansas Fišeris (Hans Fischer).

Parapijos klebonas padėkojo Seimo LLRA-KŠS frakcijos seniūnei V. Kravčionok ir Lietuvos lenkų sąjungai užsakius šv. Mišias ir pasveikino visus atvykusiuosius: LLRA-KŠS pirmininką, Europos Parlamento narį Valdemarą Tomaševskį, LLRA-KŠS Seimo narį, Lietuvos lenkų sąjungos pirmininką Michalą Mackevičių, LLRA-KŠS Seimo narį Česlavą Olševskį, vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę, susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, Vilniaus rajono merę, Šalčininkų rajono merą, Vilniaus miesto vicemerę Editą Tamašiūnaitę ir kitus Lietuvos lenkų bendruomenės narius.

Per šv. Mišias, be kita ko, melstasi už valdančiuosius, kad prisimindami popiežiaus žodžius savo politinės veiklos tikslu ir kriterijumi rinktųsi žmogaus orumą, gyvybės šventumą ir bendrą gėrį, melstasi taip pat už sergančius ir kenčiančius, už stokojančius, už mūsų mirusiuosius, už Šventąjį Tėvą Pranciškų, už visą pasaulį, kad valstybių vadovai suvoktų gailestingumo būtinybę.

Per pamokslą kunigas prelatas V. Gurlicki pabrėžė, kad niekada nebuvo tokio popiežiaus kaip šv. Jonas Paulius II, kuris buvo taip labai arti žmonių: „Kiekvienas juto, kad minioje popiežius pažvelgė būtent į jį“, – kalbėjo parapijos klebonas.

Be to, kaip kalbėjo per pamokslą kun. prelatas V. Gurlicki, šv. Jonas Paulius II mokė kiekvieną mūsų maldos kaip tikro nuoširdaus pokalbio su Dievu: „Mokė mus, kad reikia kalbėti tai, ką turime širdyje, kad su Dievu reikia kalbėtis kaip su bičiuliu, mokė mus maldos normalumo, kad tai yra natūrali tikinčio žmogaus būsena.“  

Šv. Jonas Paulius II mobilizuodavo ir mobilizuoja mus būti geresnius, ir tai yra Jo buvimo tarp mūsų ženklas: „Turėjo tokią charizmą, kad mobilizuodavo gėriui, kalbėdavo tai, kas yra svarbu, tačiau niekam nevertė. Tik rodydavo, kokiu keliu eiti, ir tai patraukdavo kiekvieną iš mūsų ir traukia iki šiol. Grįžkime prie Jo žodžių, kalbų, elgesio, ypač – per maldas, nes tai mus praturtina“, – kalbėjo per pamaldas kun. prelatas V. Gurlicki.

Kunigas pabrėžė, kad šv. Jonas Paulius II buvo glaudžiai susijęs su Vilniumi, tai Jis paskelbė Dievo Gailestingumo šventę ir kanonizavo seserį Faustiną Kovalską. Priminė ir popiežiaus lenko žodžius, kuomet per savo piligriminę kelionę į Lietuvą kreipdamasis į kunigus Vilniaus katedroje pasakė: „Nepasiduokite pagundai stoti nugalėtojų pusėn prieš nugalėtus. Privalote tarnauti visiems ir nepasiduoti pagundai stoti prieš žmogų, nes Bažnyčioje keliu į Kristų yra kiekvienas žmogus.“

Po šv. Mišių Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai nuvyko pasimelsti prie Aušros Vartų ir Šv. Dvasios bažnyčios, ten padėjo gėlių prie šv. Jono Pauliaus II atminimo lentų.

Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24