Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtosios metinės

2018-10-16, 14:36
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtosios metinės Kauno arkivyskupijos nuotr.

Spalio 16 dieną sukanka 40 metų nuo dienos, kuomet šv. Petro įpėdiniu buvo išrinktas lenkas Karolis Wojtyła. Šia proga fondas „Pagalba lenkams Rytuose”, bendradarbiaudamas su Lenkijos institutu Vilniuje, Jono Pauliaus II minties centru ir Vilniaus universiteto biblioteka, kviečia į parodos „Šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński – lenkų laisvės užtarėjai“ atidarymą bei du ją lydinčius pranešimus.

Iškilmingas parodos atidarymas vyks VU bibliotekos Baltojoje salėje spalio 26 d. 11 val. Atidarymo proga bus skaitomi du pranešimai: Łukaszo Ofiaros iš Jono Pauliaus II-ojo minties centro Varšuvoje – „Jonas Paulius II-asis. Nuo laisvės iki laisvės“ ir Vilniaus universiteto profesoriaus, buvusio Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo sosto Vytauto Ališausko pranešimas apie Šv. Jono Pauliaus II įtaką lietuvių laisvės siekiams ir 1993 m. popiežiaus vizito Lietuvoje reikšmę.

XX amžiaus pabaiga - tai naujos epochos pradžia Lenkijai ir Lietuvai, rašoma pranešime spaudai. Po daugelio metų, pilnų tragiškų patirčių, karų bei represijų ir viena, ir kita tauta pradeda „kvėpuoti laisve“. Tačiau tai nėra laisvė duota kartą ir visiems laikams - jos reikia nuolat siekti ir atrasti ją iš naujo. Lenkijos laisvės gynėjai - šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński, kurių likimai yra susieti su rytais, naujosioms kartoms tampa laisvės mokytojais. Piligriminės kelionės į Lietuvą metu Jonas Paulius II atgimstančiai valstybei primena, kad jos suvereniteto ir tapatybės pagrindas - tai 600 metų krikščionybės paveldas. Pal. Władysław Bukowiński - laisvo žmogaus pavyzdys. Nepaisydamas persekiojimo, jis savo gyvenimą savanoriškai paskyrė tarnystei žmonėms rytuose. Savo tarnyste abu lenkai ne tik parodo, kaip reikia gyventi laisve, bet ir kaip kurti laisvą visuomenę dialogo, pagarbos ir meilės atmosferoje.

Keliais etapais vykdomą projektą „Šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński – lenkų laisvės užtarėjai“ sudaro rengiamos parodos ir jas lydintys seminarai Lietuvoje, Ukrainoje ir Kazachstane, kurių tikslas – populiarinti Jono Pauliaus II mokymą, priminti jo piligrimines keliones į šias šalis bei pristatyti pal. kun. Władysławo Bukowińskio asmenybę.

Šv. Jonas Paulius II

1978 m. spalio 16 d. Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Karolis Wojtyła buvo išrinktas popiežiumi. 18:18 iš Siksto koplyčios kamino pasirodę balti dūmai pranešė apie naujai išrinktą popiežių. 18:44 kardinolas Pericle Felici paskelbė pasauliui: Annuntio vobis gaudium magnum (Skelbiu jums didį džiaugsmą). Habemus Papam (turime popiežių). Karolis Wojtyła buvo išrinktas 264-uoju šv. Perto įpėdiniu ir pirmuoju popiežiumi ne italu po 455 metų. Jis pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Pirmoje savo enciklikoje Redemptor Hominis (1979 m. kovą) savo vardo pasirinkimą aiškino kaip savo pirmtakų: Jono XXIII ir Jono Pauliaus I mokymo tąsą. Popiežiaus pontifikato moto laikomi žodžiai: non abbiate paura… – nebijokite: atverkite duris Kristui!, ištarti 1978 m. spalio 22 d. oficialios Jono Pauliaus II pontifikato pradžios iškilmėse Šv. Petro aikštėje. Jis vadovavo bažnyčiai beveik 28 metus, tai trečias pagal trukmę pontifikatas, laikytas proveržiu. Turėta omenyje ne vien Bažnyčios atvėrimą įtvirtinus Vatikano II susirinkimo reformas, buvo pabrėžiami ir popiežiaus nuopelnai ekumenizmui, dialogas su kitomis religijomis. Jonas Paulius II mirė Romoje 2005 m. balandžio 2d. 21:37. 2011 m. gegužės 1 d. buvo beatifikuotas, o 2014 m. balandžio 27 d. kanonizuotas. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II - daugiausiai keliavęs visų laikų popiežius. Per savo pontifikatą jis vyko į 104 tarptautines piligrimines keliones ir aplankė 129 šalis visuose žemynuose. Kalbėjo milijonams žmonių, lankėsi vietose, kur prieš tai nebuvo nė vienas popiežius. Garsėjo kaip poliglotas, tai padėjo jam dar lengviau bendrauti su skirtingų tautybių žmonėmis. Susitikimai su juo tikintiesiems tapdavo nepaprastu, beveik mistiniu įvykiu, dažnai pakeisdavusiu juos visam likusiam gyvenimui. Lenkijoje Jonas Paulius II lankėsi 8 kartus. Lietuvoje viešėjo 1993 m.

Pal. kun. Władysław Bukowiński (1904-1974) – Kazachstano apaštalas, misionierius kaip ir šv. Povilas, trylika su puse metų praleidęs griežtojo režimo lageriuose, nešęs Kristų žmonėms, netekusiems vilties ir orumo. 1955 m. sąmoningai pasirinko Sovietų Sąjungos pilietybę, kad galėtų likti tolimajame Kazachstane, kai kurių vadinamame „nežmoniška žeme“, su visais tais, kuriems reikalingas dvasininkas. Naktimis slapta teikdavo sakramentus ir aukodavo šventas mišias privačiuose butuose. Keliskart vyko į piligrimines keliones SSRS pietuose. „Esu tinkamas žmogus tinkamoje vietoje“, - sakydavo apie save. Į gyvenimo pabaigą triskart lankėsi Lenkijoje, kur, be kitų, susitiko su kard. Karoliu Wojtyła. Kun. Bukowińskis tapo pirmuoju lotynų apeigų katalikų bažnyčios palaimintuoju Kazachstane. Bukowińskis palaidotas Šv. Juozapo bažnyčioje Karagandoje. 2001 m. lankydamasis Kazachstane, Jonas Paulius II taip apie jį kalbėjo: „Kunigą Władysławą Bukowińskį esu sutikęs ne kartą. Visada gėrėjausi jo dvasininko ištikimybe ir apaštališku užsidegimu. Jam buvo ypač artima Karaganda. Šiandien Bažnyčios vardu žemai lenkiuosi ir jam, ir visiems tremtiniams“. 2016 m. birželio 11 d. Karagandos Švč. Mergelės Marijos Fatimos katedroje vadovaujant kardinolui Angelo Amato įvyko kun. Bukowińskio beatifikacijos iškilmės.

Parodos atidarymas ir pranešimų skaitymas vyks 2018 m. spalio 26 d. 11 val. VU bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3). Pranešimų kalba – lenkų ir lietuvių, su sinchroniniu vertimu. Įėjimas laisvas. Paroda VU bibliotekoje veiks iki 2018 m. lapkričio 18 dienos.

Projekto organizatoriai: fondas „Pagalba lenkams Rytuose”, Lenkijos institutas Vilniuje, Vilniaus universiteto biblioteka, Jono Pauliaus II minties centras.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24