Piligriminė kelionė iš Turgelių į Maišiagalą

2017-06-12, 17:59
Įvertinkite šį įrašą
(3 balsai)
Piligriminė kelionė iš Turgelių į Maišiagalą © L24 (Viktor Jusel nuotr.)

Birželio 9–11 dienomis vyko jau 5-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Per tris dienas žygeiviai įveikė apie 60 km. Šiemet piligrimus lydėjo šūkis „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Piligriminė kelionė prasidėjo birželio 9 d. (penktadienį) 9 val. šv. Mišiomis Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias celebravo kunigas Viktor Kudriašov iš Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos, jam talkino kiti Vilniaus ir Šalčininkų parapijų dvasininkai. „Tiesa padarys jus laisvus – tai tik žodžiai, bet kokie stiprūs. Šio žygio metu apmąstysime, kas tai tiesa. Jus – tai yra „ką?“ padarys laisvus. Ir kas yra laisvė, kokias galimybes ji suteikia?“, – pamokslo metu aiškino kun. Viktoras bei pabrėžė, kad šios mišios, tai dvasinis pasirengimas piligriminei eisenai.

Po mišių apie 150 piligrimų melsdamiesi, dainuodami ir šlovindami Dievą pajudėjo Rudaminos link. Pakeliui savo svetingumu piligrimus džiugino vietos gyventojai. Vakarop Rudaminos miestelyje piligrimų laukė vakarienė, Švenčiausiojo Sakramento adoracija Rudaminos bažnyčioje, susitikimas su Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuoliais, o taip pat ir pramogos.

Antroji piligriminės kelionės diena prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje. Atvykusius piligrimus pasveikino Jo Ekscelencija vyskupas dr. Arūnas Poniškaitis. „Tegul jums šiandien šviečia saulė taip pat, kaip ir vakar. Prašykime Dievo, kad visi iki galo ištvertume kartu, bet svarbiausia melskime, kad Dievas leistų mums pažinti tiesą. „Tiesa padarys jus laisvus“ – tai šios piligriminės kelionės šūkis, tai šių metų šūkis. Prašykime Dievo, kad leistų gyventi tiesoje, kuria yra Viešpats Jėzus Kristus“, – mišių metu kalbėjo vyskupas Poniškaitis.

Po mišių piligrimai autobusais išvyko į Kriaučiūnus, kur pagerbė karius, žuvusius 1944 m. kovoje su naciais. Iš Kriaučiūnų vėl pėsčiomis, žengdami žingsnis po žingsnio, kuriuos lydėjo bendra malda, piligrimai pro Platiniškes, Naująja, Karveliškes, Čekoniškes keliavo į Sudervę, kur jų laukė ne tik vakarienė ir nakvynė, bet ir nuotaikinga vakaro programa. Po varginančios kelionės Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje maldingos eisenos dalyvius mielai pasitiko Sudervės parapijos klebonas kun. Stanislav Matiukevič ir dėkojo piligrimams už tikėjimo paliudijimą. Piligrimai kartu su Sudervės parapijos šlovinimo grupe „Barka“ giesmėmis garbino Viešpatį, o vakare visi smagiai laiką leido prie laužo.

Sekmadienio (birželio 12 d.) ankstų rytą pakiliai nusiteikę ir išsirikiavę į darnią koloną, kurios priekyje it kelrodis visame kelyje nešamas kryžius, su giesme ir malda piligrimai žygiavo galutinio tikslo link – į Maišiagalą. Prieš pat Maišiagalą užklupęs lietus tik dar labiau sustiprino keliauninkų pojūčius. Visi tvirtai žingsniavo paskutinius kilometrus, suprasdami, kad malda tikrai jungia, nes tris dienas visi ėjo drauge, bendru ritmu – maldos ritmu ir nesvarbu ar saulė švietė, ar lietus lijo.

Nors ir lietui lyjant, keliauninkai mėgavosi maišiagaliečių bei susirinkusių artimųjų sveikinimo šūksniais, gėlėmis ir apkabinimais. Staiga dingo visas nuovargis, visas skausmas, pasimiršo viso kelio sunkumai, o viduje liko tik džiaugsmas ir ramybė. Tai piligrimystės džiaugsmas. Trijų dienų piligriminę kelionę vainikavo šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur buvo minimos 6-osios kunigo prelato Juzefo Obrembskio mirties metinės. Mišias celebravo Kalvarijų dekanato dekanas kun. Ruslan Vilkel. Taip pat bendra malda buvo dėkojama Dievui už piligrimystės patirtį, globą ir apsaugą kelionės metu.

Trijų dienų žygyje dalyvavo apie 300 įvairaus amžiaus piligrimų, daugiausiai Vilniaus krašto jaunimas. Jauniausiai maldininkei Agnieškai – vos 5-eri, ji ryžtingai keliavo kartu su savo mama Elena. Dauguma ėjo visas tris dienas, kai kurie ryžosi vienos dienos keliui. Keliauninkams ne tik maloniai šypsojosi saulė beveik iki pat kelionės pabaigos, bet džiugino ir svetingi šeimininkai, bendruomenių atstovai, pakelyje išdėlioję įvairius skanėstus ir gėrybes ar surengę poilsio stoteles.

Prie maldos, ištvermės ir vilties kelio taip pat prisijungė Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski, Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Seimo narys Česlav Olševski su šeima, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Dvasinis žygio vadovas – kunigas Viktor Kudriašov. Pagrindinis koordinatorius – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski. Visą žygį giesmėmis džiugino Paberžės parapijos šlovinimo grupė „Randeo Anima“. Sekmadienį po mišių piligrimai skirstėsi, žadėdami susitikti ir kitais metais.

Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamo piligriminio žygio ištakos siekia 2013 metus, kuomet vienas iš pagrindinių tikslų buvo atiduoti pagarbą Vilniaus krašto patriarchui, šviesaus atminimo kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams, o Jo išmintis ir gilus pasitikėjimas Viešpaties valia amžiams išliks mūsų širdyse.Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24