Ne vieną dešimtmetį dulkėtu žvyrkeliu važinėdavę pilaitiškiai nuo šiandien gali džiaugtis ištisai išasfaltuota Taurupės gatve. Sostinės savivaldybė beveik trijų kilometrų ilgio gatvę naujai išasfaltavo vos per vieną dieną. Paklota nauja asfalto danga, sutvarkyti kelkraščiai. Pilaitėje gyvenantiems bus patogu Tautupės gatve pasiekti Vakarinį aplinkkelį ties Asanavičiūtės gatve. Didžiausią naudą ir patogumą iškart pajus apie 17 tūkstančių vilniečių, kurie kasdien važiuoja iš Pilaitės link Karoliniškių. Gatvei nutiesti sostinės savivaldybė skyrė apie 200 tūkst. eurų.

Vilniaus Pilaitės rajonas lieka nekilnojamojo turto plėtotojų, gyventojų ir verslo akiratyje, todėl jo eismo pralaidumui gerinti pirmiausiai pasitelkiami infrastruktūriniai naujų projektų sprendimai. Investuotojai tikina, kad priešingai nei seni, tankiai apstatyti rajonai, Pilaitė jau netrukus galės atsikvėpti lengviau.

Nekilnojamojo turto projektų valdymu užsiimanti bendrovė „Eriadas“ pradeda plėtoti teritoriją šiaurinėje Pilaitės dalyje, kur iškils naujas gyvenamasis kvartalas „Martyno namai“. Vien į pirmąjį jo plėtros etapą bendrovė investuos 6,4 mln. eurų: jie skirti trijų daugiabučių namų kompleksui bei būtinai infrastruktūrai įrengti.

„Baž­ny­čios sta­ty­ba tu­ri pra­si­dė­ti ti­kin­čių­jų šir­dy­se“, – tei­gia Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, ku­ris da­ly­vau­jant Vil­niaus vys­ku­pui aug­zi­lia­rui Arū­nui Po­niš­kai­čiui ir ku­ni­gams pa­šven­ti­no ker­ti­nį ak­me­nį ir kar­tu su kap­su­le įdė­jo jį į sos­ti­nės Pi­lai­tės mik­ro­ra­jo­ne iš­kil­sian­čios Šv. Juo­za­po baž­ny­čios bū­si­mo cen­tri­nio al­to­riaus vie­tą.

Vilniuje Bernardinų sode ir Pilaitės rajone spalio 11 d., šeštadienį, nuo 19 val. vyks ypatingas reginys – šviesos festivalis „Vilnius šviečia".

Vilniuje baigiamas tiesti beveik 1 km ilgio raudono asfalto dviračių takas nuo Smalinės g. iki Senosios Pilaitės kelio su Pilaitės pr. sankryžos. Šis takas leis dviratininkams keliauti iš Pilaitės į Senamiestį ir atvirkščiai.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24