Politika

Politika

Trakuose sausio 10–11 dienomis šeštą kartą vyks tradicinis neformalus „Sniego susitikimas“ (Snow Meeting), į kurį rinksis tarptautinės saugumo politikos strategai ir ekspertai.

Ko­vo 3 die­ną Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks rin­ki­mai į Sei­mą. Nors vi­si kan­di­da­tai pa­aiš­kės tik va­sa­rį, jau da­bar aiš­ku, kad no­rin­čių­jų pa­tek­ti į par­la­men­tą skai­čius bus re­kor­di­nis.

Rin­ki­mai į Sei­mą Uk­mer­gė­je ren­gia­mi mi­rus čia iš­rink­tam „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ti­jos na­riui Ju­liui Ve­sel­kai.

Sausio 4 d., pirmajame šiais metais  Savivaldybės tarybos posėdyje Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius Tarybos nariams įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Atviru balsavimu Tarybos nariai jo prašymą patenkino.  Mero pareigas laikinai, kol vyks nauji mero rinkimai, patikėta eiti vicemerui V. Mikalauskui.

Nuo sausio 3 d. prasideda registracija į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, skirtus medicinos studentams. Lietuvos aukštųjų mokyklų medicinos ar odontologijos mokslų studentai turės galimybę tapti karo medikais.

Sausio 3 d. oficialios ceremonijos Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose metu Danijos karinių oro pajėgų kontingentas iš Čekijos kariškių perėmė NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse.

Pirmininkavimo ES Tarybai per 2013 m. antrąjį pusmetį metu Lietuva turės dirbti ypač intensyviai ir spręsti visai Europos Sąjungai svarbius klausimus. Tam bus reikalingas itin sklandus bendradarbiavimas tarp Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje ir kitų institucijų.

Šiais metais Baltijos šalių karinių laivų junginiui (angl. Baltic Naval Squadron, BALTRON) vadovaus Lietuvos karinių jūrų pajėgų komandoras leitenantas Egidijus Oleškevičius, kuris sausio 3 d. pakeis 2012 m. Baltijos junginio vado pareigas vykdžiusį Latvijos karinių jūrų pajėgų komandorą leitenantą Dmitrijų Jankovą (Dmitrijs Jankovs).

Sausio 1 d. budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose (angl. sutr. NRF) pradėjo apie 200 Lietuvos karių iš Karinių oro pajėgų, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo bataliono.

Sausio 2 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose leisis keturi Danijos karinių oro pajėgų naikintuvai F-16, pakeisiantys šiuo metu NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančius Čekijos karinių oro pajėgų karius, patruliuojančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvėje su naikintuvais JAS-39C „Gripen“.

Mielieji, greitai pradėsime skaičiuoti pirmąsias du tūkstančiai tryliktųjų minutes. Su jauduliu, pakylėjimu, su viltimi.

Šventiniame šurmulyje noriu padėkoti Jums už tai, kad savo darbu ir idėjomis turtinote Lietuvą.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24