Aštuntajame Vilniaus rajono tarybos posėdyje priimti visi sprendimai

2015-09-08, 09:41
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Aštuntajame Vilniaus rajono tarybos posėdyje priimti visi sprendimai © L24

Rugsėjo 7 dieną įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti 9 sprendimų projektai. Posėdžio metu dalyvavo 29 tarybos nariai.

Pirmiausia taryba aptarė klausimą dėl Vilniaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo Leokadijai Počikovskai. Kandidatė teikė pagalbą Vilniaus rajono gyventojams sprendžiant švietimo, žemės grąžinimo ir socialinius klausimus. Būdama Vilniaus rajono savivaldybės mere skatino savivaldybės darbuotojų švietimą, organizavo seminarus, konferencijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Už Vilniaus rajono garbės piliečio vardo suteikimą Leokadijai Počikovskai balsavo 22 tarybos nariai, prieš – 5 tarybos nariai.


Tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 156 188,53 Eur ir Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimus 156 188,53 Eur. Padidinti 2015 metų biudžeto asignavimai skirti švietimo įstaigoms minimaliajai algai didinti, Vilniaus rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojų minimaliajai algai didinti, investiciniams projektams kofinansuoti bei Socialinės rūpybos skyriui socialinės atskirties mažinimo programai finansuoti.

Taip pat vienbalsiai buvo pritarta atleisti nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo vienerių metų laikotarpiui daugiavaikę motiną, Margaritą Rynkevič gyvenančią Vilniaus r. Nemenčinės mieste dėl sunkios materialinės padėties auginant 4 nepilnamečius vaikus.
Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, kuris apibrėžia valstybės lėšų, skiriamų Vilniaus rajono savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas 2015 m. spalio-gruodžio mėn., skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir programoms, programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už lėšas tvarką.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtini ir pritarti trijų Vilniaus rajono mokyklų - Valčiūnų vidurinės, Zujūnų vidurinės bei Kyviškių pagrindinės mokyklų nuostatus įteisinant mokyklose ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą.

Posėdžio metu taip pat buvo nuspręsta paskirstyti 46 845 Eur valstybės biudžeto lėšų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei panaudoti dalį lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams mokyklose išlyginti, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti, finansuoti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymuisi mobiliose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose bendruosiuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planuose atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų poreikį.

Posėdžio pabaigoje Merė pakvietė į Respublikinę Derliaus šventę kuri vyks š.m. rugsėjo 18 dieną 11:00 val. Vilniuje Gedimino prospekte ir į tradicinę Vilniaus rajono Derliaus šventę kuri vyks rugsėjo 26 dieną Pikeliškėse. Taip pat priminė apie Konstitucijos egzaminą kurio I etapas vyks rugsejo 29 dieną 12:00 val.

vrsa.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24