Priimtas Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektas

2012-09-18, 10:47
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Seimas, 68 parlamentarams balsavus už, 10 – prieš ir 20 susilaikius, priėmė Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-3469(4). Šiuo projektu nustatytas Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) statusas, veiklos tikslai ir funkcijos bei veiklos organizavimas. Nustatyta, kad Taryba bus biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose jai pavestas viešojo administravimo ir kitas funkcijas.

Taryba bus išlaikoma iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų, lėšos jai bus skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

Nustatyta, kad Tarybą steigs Vyriausybė, savininke bus valstybė. Tarybos savininko teises ir pareigas, išskyrus sprendimus dėl Tarybos reorganizavimo ir likvidavimo, kuriuos priims Vyriausybė, įgyvendins Kultūros ministerija.

Įstatyme įtvirtinta, kad savo veikloje Taryba sieks šių tikslų: sudarys sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai ir sklaidai, užtikrinant racionalų ir pagrįstą skirstomų lėšų panaudojimą; pagal kompetenciją įgyvendins kultūros politiką; analizuos kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.

Siekdama jai pavestų tikslų Taryba finansuos kultūros ir meno programas, projektus ir kitokias priemones; administruos Kultūros rėmimo fondą; skirs kultūros ir meno kūrėjams stipendijas ir kitokią finansinę paramą; organizuos kultūros ir meno tyrimus ir koordinuotų šių tyrimų įgyvendinimą; atliks vykdomų kultūros ir meno projektų stebėseną; pagal kompetenciją rengs ir teiks išvadas dėl apdovanojimo Kultūros ministerijos įsteigtomis premijomis; dalyvaus rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programas, pagal kompetenciją administruos kultūros sektoriui skirtas paramos lėšas; savo iniciatyva ar pagal užklausas teiks siūlymus ir ekspertų išvadas kultūros ir meno politikos klausimais Kultūros ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms.

Nustatyta, kad Taryboje sprendimus priims ir vykdys kolegialus valdymo organas – Tarybos narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Tarybos pirmininkas ir Tarybos administracija.

Taryba valstybės biudžeto ir kitas jai skirtas lėšas naudos šiems tikslams: kultūros ir meno kūrėjams remti; kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms finansuoti; Tarybos ir ekspertų paslaugoms apmokėti, Tarybos vadovo ir administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui; kitoms su Tarybos veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

Seimas priėmė ir lydimąjį naujos redakcijos Kultūros rėmimo fondo įstatymo projektą XIP-3470(4), kuriuo siūloma didinti fondo finansavimą. Nustatyta, kad fondui skiriamų akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką procentas didės nuo 1 iki 3. Už pataisas balsavo 86, susilaikė 5 Seimo nariai.

www.lrs.lt

www.lietuvosvalstybe.com

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24