Ryžtingas protestas prieš lenkų švietimo Lietuvoje žlugdymą

2022-04-20, 16:23
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Ryžtingas protestas prieš lenkų švietimo Lietuvoje žlugdymą fot. L24.lt

Lietuvos lenkų bendruomenė ryžtingai priešinasi tam, kad būtų sumenkintas Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos statusas. Antradienį, balandžio 19 dieną, įvyko dar viena protesto akcija – šį kartą prie Užsienio reikalų ministerijos, kur, nepaisant šalto ir lietingo oro, dalyvavo daugiau kaip 300 Vilniaus krašto gyventojų.

Protestuodami prieš tautinių mažumų diskriminaciją, lenkai mitingo metu reikalavo gerbti Lietuvos lenkų tautinės mažumos teises. Užsienio reikalų ministerija yra būtent ta institucija, kurios vienas pagrindinių uždavinių yra vykdyti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje numatytų principų stebėseną ir įgyvendinimą. Lietuvos Respublika dar 2000 metais pasirašė ir be jokių išlygų ratifikavo šią konvenciją.

Ar nebus pažeistos vaikų teisės?
Paluknio mokyklos mokinių tėvų atstovė Karolina Mackevič pareiškė, kad praktika rodo, jog po panašios reorganizacijos mokyklos dar išgyvena vos 2-3 metus. „Po reorganizacijos vaikams teks važiuoti į mokyklą labai ilgai. Jie negalės dalyvauti popamokinėje veikloje, neformaliojo švietimo veikloje, gauti konsultacijas, pagalbos mokiniui specialistų pagalbą. Vaikas turės įveikti net 63 kilometrus (1.32 val.), todėl kyla pagrįstas klausimas, ar nebus pažeistos vaikų teisės? Vietos bendruomenė reikalauja, kad mokykla tęstų savo veiklą ir vaikų ugdymą“, – kalbėjo ji.

K. Mackevič pabrėžė, kad nors Vyriausybės nutarimas leidžia mokyklai tęsti veiklą, rajono valdžia ir toliau planuoja panaikinti mokyklos juridinį statusą. „Todėl kyla pagrįstas klausimas, kodėl tautinių mažumų mokykloms nėra taikomos Vyriausybės numatytos išimtys? Kodėl neveikia Vyriausybės nutarimas? Galima teigti, kad mūsų valdininkai sukūrė valstybę valstybėje“, – svarstė kalbėtoja. Pabrėžė, kad mokinių skaičius mokykloje auga. „Tikime, kad sveikas protas neleis uždaryti mokyklos, kurioje mokosi 123 vaikai, iš jų 8 – tai pabėgėliai iš Ukrainos.“

Valdžia siekia sunaikinti lenkiškumą
Paluknio gyventoja Lilija Grigorjeva kalbėjo apie tai, kad, uždarius mokyklą, lenkiškumas nunyks visoje seniūnijos teritorijoje. Komentuodama Trakų rajono savivaldybės tarybos š. m. kovo 31 d. sprendimą reorganizuoti šias dvi lenkų mokyklas, kreipėsi į tarybos narius: „Gerbiamieji Tarybos nariai, įėjote į istoriją kaip Trakų rajono lenkų mokyklų likvidatoriai.“

Paluknietė pabrėžė, kad lenkų švietimo žlugdymo tikslas yra lenkiškumo sunaikinimas Vilniaus krašte. „Lenkų mokyklos yra diskriminuojamos ir verčiamos palaipsniui nunykti. Šiais veiksmais siekiama pamažu sulietuvinti Lietuvos lenkų bendruomenę, nes dėl saugumo ir nepatogumo vežiojant vaiką į mokyklą kitoje gyvenvietėje tėvai leis savo vaikus į arčiau esančią lietuvių mokyklą“, – prognozavo ji.

L. Grigorjeva pabrėžė, kad Paluknio mokykla turi geras ugdymo sąlygas ir siūlo aukštą vaikų lavinimo lygį: „Draugijos „Wspólnota Polska“ didelių investicijų dėka mokyklos patalpos atrodo išties įspūdingai. Gimnazija turi visas būtinas sąlygas ir priemones vykdyti aukščiausio gimnazijos lygio ugdymą, tačiau Trakų rajono savivaldybė nenori išgirsti šių argumentų.“

Susirinkusiesiems koncertavo ansamblis „Strumyk“ iš Paluknio.

„Keisti ir nesuprantami dalykai vyksta liberalų ir konservatorių Vyriausybėje“
Senųjų Trakų mokyklos atstovė Juliana Tomaševič pabrėžė, kad mokykla nėra privatus teisinis subjektas, kurį būtų galima vertinti vien per ekonominių rodiklių prizmę. „Būtina įsiklausyti į vietos bendruomenės balsą, juk gyventojai yra mokesčių mokėtojai, o vienpusių sprendimų priėmimas yra neteisingas, – pabrėžė.

Senųjų Trakų mokyklos atstovė Marta Baranovska akcentavo: „Keisti ir nesuprantami dalykai vyksta liberalų ir konservatorių Vyriausybėje. Vyriausybė priima nutarimą, kuriuo numato išimtis tautinių mažumų mokykloms, o savivaldybė gali sau leisti šių išimčių netaikyti. Sakome ryžtingą „ne“ ir nesutinkame su tuo. Nesutinkame, kad būtų taikomi dvigubi standartai, kai 14 mokinių mažiau turinti lenkų mokykla tampa filialu, o lietuvių mokykla lieka nepaliesta. Neleisime naikinti nei mūsų mokyklų, nei mūsų kalbos, nei kultūros ir tradicijų.“

Įteikta rezoliucija
Piketuotojai įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vadovybei rezoliuciją, kurioje rašoma: „Lietuvos valstybė nesilaiko Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 14 straipsnio 2 dalies, kuri numato, kad: „Šalys tose teritorijose, kuriose tradiciškai arba gausiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, jei yra pakankamas poreikis, savo švietimo sistemose stengiasi kiek įmanoma užtikrinti, kad mažumoms priklausantys asmenys turėtų reikiamas galimybes mokytis tos mažumos kalbos arba mokytis ta kalba“.

Be to, įteiktame dokumente protestuotojai pateikė šiuos savo reikalavimus:
- Inicijuoti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo pakeitimą (Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla ir Trakų r. Paluknio Liongino Komolovskio gimnazija privalo turėti galimybę komplektuoti klases, kurią turėjo iki šio liūdnai pagarsėjusio sprendimo įsigaliojimo).
- Nustoti diskriminuoti Lietuvos tautinių mažumų mokyklas ir
- Nustoti kompromituoti Lietuvos valstybę, kai šalies tarptautiniai įsipareigojimai tyčia nėra vykdomi.

Lenkai visame pasaulyje palaiko už savo teises kovojančius Lietuvos lenkus
Lietuvos lenkų siekius išsaugoti savo mokyklas remia po visą pasaulį išsibarsčiusių lenkų bendruomenės. Palaikymo žodžius jiems skyrė Pasaulio lenkų taryba (pirmininkė - Teresa Berezowska), Europos lenkų bendruomenių sąjunga (pirmininkas - Tadeusz Adam Pilat), Draugija „Wspólnota Polska“ (pirmininkas - Dariusz Bonisławski).
* * *
Grėsmę šioms dviem Trakų rajono mokykloms lenkų mokomąja kalba kelia šalyje vykdoma „Tūkstantmečio mokyklų“ reforma. Pagal ją Trakų rajono savivaldybė planuoja paversti dvi Trakų rajono lenkų mokyklas kitų švietimo įstaigų filialais. Š. m. kovo 31 d. Trakų rajono savivaldybės taryba dauguma balsų priėmė sprendimą reorganizuoti Paluknio Liongino Komolovskio gimnaziją ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinę mokyklą, kurios taps kitų mokyklų filialais. Balandžio 28 dieną vyksiančio posėdžio metu Tarybos nariai turėtų nuspręsti, kaip ši reorganizacija bus vykdoma.

Iki šiol protesto akcijos, kurių dalyviai pasisako už lenkų mokyklų išsaugojimą, buvo surengtos prie Trakų rajono savivaldybės, Lietuvos Vyriausybės, Prezidentūros, Lenkijos ambasados Vilniuje.

Šį klausimą Europos Parlamente iškėlė europarlamentaras, Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Valdemar Tomaševski. Po jo veiksmų paramą Lietuvos lenkams išreiškė labai svarbi Europos Parlamente institucija – Tradicinių mažumų, tautinių ir kalbinių bendrijų intergrupė. Jos vadovybė, gindama lenkų mokyklas, išsiuntė laišką Lietuvos lenkų sąjungai, Paluknio ir Senųjų Trakų mokyklų bendruomenėms. Laiškas buvo nusiųstas ir Trakų rajono savivaldybei bei Lietuvos Respublikos prezidentui, Seimui ir Vyriausybei.

LLRA-KŠS parlamentarų iniciatyva ginti Trakų rajono lenkų mokyklas susivienijo grupė parlamentarų ir surengė šiuo klausimu susitikimų seriją, o LLRA-KŠS parlamentarės Ritos Tamašunienė iniciatyva 43 parlamentarai parašė laišką prezidentui, premjerei ir švietimo, mokslo ir sporto ministrei su raginimu pritaikyti išimtis tautinių mažumų mokykloms pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą.

Balandžio 11 d. Varšuvoje su oficialiu vizitu lankėsi LR Seimo delegacija, kurioje dalyvavo ir LLRA-KŠS parlamentarė Rita Tamašunienė. Varšuvoje vykusių oficialių susitikimų metu buvo taip pat paliestas Trakų rajono lenkų mokyklų reorganizacijos klausimas. Lenkijos Seimo pirmininkė Elżbieta Witek, pedagogė pagal išsilavinimą, pabrėžė, kad mokinių pasiekimus lemia ne mokyklos vieta ar klasės įrengimas. Ji pabrėžė, jog kartais pakanka kreidos, lentos, skirto dėmesio ir vaikui įprastos aplinkos, kad mokiniui būtų užtikrintos tobulinimosi sąlygos ir jis pasiektų gerų mokymosi rezultatų. E. Witek labai prašė, kad Lietuvos Seimo vadovybė dėtų visas pastangas sustabdyti lenkų mokyklų reorganizaciją. Savo ruožtu Lenkijos Seimo pirmininko pavaduotoja Małgorzata Gosiewska kartu su ministru Mareku Suskiu, susitikę Varšuvos  Loreto Dievo Motinos bažnyčioje su vyskupu Romualdu Kamińskiu, Lietuvos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen įteikė raštą su raginimu stabdyti lenkų mokyklų reorganizaciją.

Lenkai yra nusiteikę ryžtingai ir yra įsitikinę, kad galiausiai jiems pavyks apginti Trakų rajono lenkų mokyklas. Dar viena protesto akcija šiuo klausimu vyks balandžio 23 d. prie Lietuvos ambasados Varšuvoje.

B. N.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24