Vytautą Didįjį Trakuose įamžins jungtinės pajėgos

2011-07-13, 05:52
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Vytauto Didžiojo paminklo įkūrimu Trakuose rūpinsis jungtinės pajėgos – Trakų rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo sąjunga ir Trakų istorijos muziejus. Šis siekis įtvirtintas bendradarbiavimo sutartimi, kurią pasirašė Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius, Vytauto Didžiojo sąjungos valdybos pirmininkė Birutė Valionytė ir Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas.
Ypatinga tai, kad sutartis buvo pasirašyta minint Valstybės dieną, salos pilies didžiojoje menėje, kuri mena šimtmečių istoriją. Kadais šioje reprezentacinėje pilies salėje Vytautas Didysis priiminėjo valstybių vadovus, diplomatus iš viso pasaulio, čia jis kūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ateitį ir rengėsi ilgiems karo žygiams.

Iškilmėse dalyvavo Signatarų klubo nariai, Valstybės dieną nusprendę sutikti Trakuose bei nepraleisti istorinės atminties įamžinimo akimirkų. Sutarties pasirašymo liudininkai bei dalyviai buvo Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai Birutė Valionytė, Egidijus Bičkauskas, Balys Gajauskas, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Mečys Laurinkus, Jonas Mačys, Leonas Milčius, Algirdas Vaclovas Patackas, Eugenijus Petrovas, Jonas Prapiestis, Romualdas Rudzys, Pranciškus Tupikas, Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, Virgilijus Čepaitis, LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai Nikolajus Medvedevas, Klemas Inta. Taip pat dalyvavo jau išėjusių anapilin signatarų našlės Ramutė Aksomaitienė, Danutė Paliūnienė, Milda Poškienė, Daiva Šadreikienė, Elena Treinienė, kai kurių signatarų šeimų nariai.
“Šios pilies sienos mena Vytauto Didžiojo žingsnių aidą. Simboliška, kad sutartį pastatyti paminklą Vytautui pasirašėme Valstybės dieną. Ją minėdami pagalvokime, ar ne perdaug dejuojame, skundžiamės Lietuvoje, užuot sutelkę jėgas ir kūrę geresnę, stipresnę valstybę”, – šiais žodžiais į signatarus kreipėsi rajono savivaldybės meras V.Kapočius. Vytauto Didžiojo sąjungos pirmininkė signatarė B.Valionytė ragino nepamiršti, kad esame ne maži, o didelės ir senos tautos palikuonys, turime tvirtas šaknis. Signatarė skatino puoselėti istorijos atmintį ir prie to prisidėti savo darbais, kurių vienas – paminklo Vytautui pastatymas.
Signatarai pasirašė muziejaus garbės knygoje ir sutiko remti Vytauto Didžiojo grįžimo į Trakus idėją. Muziejaus direktorius V.Povilūnas svečiams surengė ekskursiją, supažindino su naujausiomis ekspozicijomis. Viešėdami Trakuose signatarai plaukiojo viešosios įstaigos “Baltų amatai” laivu – gėrėjosi pilies, Užutrakio dvaro vaizdais ir, žinoma, nepraleido progos pasivaišinti garsiaisiais trakietiškais kibinais.
Vytauto Didžiojo sąjungos iniciatyvai Trakuose įkurdinti skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtą skulptūrą yra pritarusi rajono savivaldybės taryba. Prieš mėnesį ši vizija, kurią tikimasi įkūnyti Karvinės saloje, taip pat pilyje, didžiojoje menėje, buvo pristatyta visuomenei. Buvo prieita prie išvados, kad Vytauto Didžiojo kurtame ir statytame mieste turi būti deramai įprasmintas Lietuvos didžiavyrio atminimas. Daugelio dalyvavusiųjų įsitikinimu, tai būtų pagarbos istorijai, tautos susitaikymo ir vienybės ženklas.
Apie 5 metrų bronzinė Vytauto skulptūra bus įkurdinta Karvinės, dar vadinamoje Karaimų, saloje pakeliui į pilį perėjus tiltą. Ji įsikomponuos į LDK bei esamos Lietuvos kontūrus turinčią apžvalgos aikštelę. Vytautas vėl žvelgs į miestą, sutikdamas savo statytos pilies svečius iš viso pasaulio.
Vytauto Didžiojo sąjunga jau pradėjo rinkti aukas paminklui. Tam ji išleido rėmėjų aukoms skirtus kelių nominalių ženklus – Vytauto Didžiojo iždo denarus. Jau pirmąją dieną, pristatant paminklo viziją visuomenei Trakuose, surinkta nemažai aukų. Pačią pirmąją 100 litų vertės auką skyrė trakietis Vytautas Narkevičius, praeityje vienas žymiausių šalies irklavimo trenerių, aktyvus Atgimimo ir Sąjūdžio dalyvis.
Trakų rajono savivaldybė skirs lėšų parengti ir įgyvendinti techninį paminklo projektą. Vienas aktyviausių Vytauto paminklo pastatymo iniciatorių yra Trakuose gyvenantis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Rudzys.

Sigita Nemeikaitė
Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24