Škotijos pirmoji ministrė Nicola Sturgeon (Nikola Sturdžen) antradienį atskleidė Škotijos planus pasilikti Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje po Britanijos pasitraukimo iš Bendrijos, bet pareiškė, kad ji būtų linkusi pasirinkti nepriklausomos valstybės Europos Sąjungos sudėtyje statusą.

Sirijos Alepo miesto rytinės dalies vadovas ketvirtadienį kreipėsi į Europos Sąjungą, kad šią paragintų gelbėti 50 tūkstančių žmonių, kai pradėtas civilių evakavimas po kelerių metų kautynių.

Kuba, dabar žvelgianti į ateitį be savo revoliucijos lyderio Fidelio Castro (Fidelio Kastro), pirmadienį pasirašė santykių su Europos Sąjunga normalizavimo sutartį, ilgą laiką blokuotą tvyrant susirūpinimui dėl žmogaus teisių.

Euro zonos finansų ministrai su Vokietija ir Nyderlandais priešakyje pirmadienį atmetė Europos Komisijos (EK) pasiūlymą turtingesnėms šalims padidinti išlaidas ir paremti vangiai augančią Europos ekonomiką.

Europos Sąjungos parama 2014-2016 metais didžiausią teigiamą poveikį BVP tarp Baltijos šalių daro Lietuvai, tačiau ateityje šalis atsiliks tiek nuo Latvijos, tiek nuo Estijos, nes europines lėšas investuoja nepakankamai efektyviai, rašo „Verslo žinios".

Trys ketvirtadaliai šalies gyventojų jaučiasi esą Europos piliečiai, dar daugiau žmonių įžvelgia Europos Sąjungos (ES) investicijų naudą socialiniams ir ekonominiams pokyčiams šalyje, tačiau dauguma mano patys negalį prisidėti prie socialinių pokyčių ir problemų sprendimo. Tai parodė Finansų ministerijos užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai" atlikta gyventojų apklausa.

Šį rudenį Europos Parlamento užsakymu atlikta „Eurobarometro“ apklausa parodė, jog lietuviai teigiamai vertina narystę ES ir pripažįsta jos naudą. Visoje Europoje jie jaučiasi geriausiai informuoti apie Europos Parlamentą (EP) ir norėtų jį matyti svarbesnį. Kita vertus, lietuviai mano, kad jų nuomonė nėra svarbi nei ES, nei jų pačių šalyje.

Turkija dėl Europos Sąjungos kritikos jos atžvilgiu pirmadienį reiškė protestą bloko pasiuntiniams, o santykius su Briuseliu pavadino trapiais.

860 tūkst. eu­rų fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ke­ti­na pa­nau­do­ti Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­jo­no vie­tos ben­druo­me­nių reik­mėms. Eu­ro­pos fi­nan­si­nė pa­ra­ma pa­sieks Šal­či­nin­kų ra­jo­ną pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014-2020 me­tų pro­gra­mą.

Kanados premjeras ir Europos Sąjungos vadovai sekmadienį Briuselyje pasirašė septynerius metus derintą Kanados ir ES laisvosios prekybos sutartį.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24