Nuomonės – komentarai

Nuomonės – komentarai

Anglija šėlsta. Šėlsta smalsaudama ir nekantraudama. Salos gyventojai laukia karališkosios šeimos vaiko gimimo. Susidomėjimas Britanijos kunigaikščių poros Williamo ir Kate palikuoniu yra toks didelis, kad jo gimimas tampa svarbiausiu įvykiu Jungtinėje Karalystėje. Šimtai fotokorespondentų buriasi prie Kate Middleton namo ir klinikos, kurioje, greičiausiai, vyks gimdymas. Gera šio reikšmingo įvykio nuotrauka turės vertę.

Lietuvoje pastaruoju metu itin daug kalbama vis apie tas pačias tariamai opias problemas : nagrinėjama,  kaip tinkamai įvykdyti būsto renovaciją; nepaliaujamai sprendžiama,  kaip sukurti ir palaikyti kuo iškilmingesnį šalies įvaizdį pirmininkavimo ES proga; nerimaujama dėl aukšto jaunimo nedarbo lygio. Vis dėlto,  reikia pripažinti,  daugiausiai kalbama tiesiog apie dirbtines negandas ar įvykius,  kurie yra tik tikrųjų problemų pasekmės. Prisiliesti prie esmės,  išspręsti kertinius gyvenimo klausimus – štai nuo ko turi prasidėti negandų sprendimas ir gėrio kūrimas.

Mes esame turtingi. Jei kas nors to dar  nežino arba tiesiog tuo netiki, tegu pastudijuoja naujausią Pasaulio banko (PB) reitingą, kuris Lietuvą perkėlė iš vidutiniškai turtingų į turtingąsias šalis.

„3 valandą ryto ukrainiečiai po visus kaimus ir kolonijas pradėjo bendras žudynes. Jos buvo organizuojamas taip, kad kiekviename ukrainiečių kaime ar greta kaimo esančioje kolonijojoje gyvenantys lenkai turėjo būti išžudyti. Verta paminėti, kad tokius bendrus žudymus ukrainiečiai pradėdavo per savo šventes. Kirviai buvo specialiai pritaisomi ant ilgų naujų kotų, ukrainiečiai įvirsdavo į lenkų namus ir nužudydavo visus be išimties: vyrus, moteris, senelius, vaikus, kuriuos draskydavo arba imdavo už  kojelės, rankutės, ir mušė galva į stulpus. Krėtė visus lenkų pastatus: daržus, visus užkampius. Jei rasdavo paslėpusių, ir juos nužudydavo“. (Iš Bolesławo Doleckio, vieno iš išgyvenusiųjų, laiško).

Neiti skandinavų keliu

2013-07-14, 10:48

Buvusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė, dabar Seimo narė  Rimantė Šalaševičiūtė forsuoja Seime (su draugių feminisčių pagalba) Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimą, kuris pareigūnams ir policijai supaprastintų vaikų iš socialinės rizikos šeimų atėmimą. Laimei, vyriausybė neigiamai įvertino siūlomus pakeitimus.

Lietuvių kalbos svarbą įrodyti nesunku. Veikiausiai kiekvienas,  dar besimokydamas mokykloje,  išgirsta,  kad lietuvių kalba – unikali,  skambi,  sena,  be to,  dar ir labai reikšminga lyginamosios filologijos mokslui. Tačiau vien žinojimo,  kad kalba – graži ir skambi,  tikrai neužtenka. Visavertiškam kalbos gyvavimui pirmiausiai reikia stiprios šalyje plėtojamos kalbos politikos.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius negali patikėti, kad Lietuvos gyventojai yra labiausiai korumpuoti visoje Europos Sąjungoje. Tokius duomenis neseniai paviešino „Transparency International“.

Informacinių technologijų įsigalėjimas šiuolaikinės visuomenės gyvenime nelieka be pėdsakų. Interneto galimybės leidžia mums kasdieną bendrauti su daugybe žmonių,  sekti informacijos srautus,  pažinti pasaulį. Ir vis tik toks globalėjimo,  kompiuterizacijos efektas turi savo pasekmių bei trūkumų.

Prieš vasaros atostogas balsų dauguma parlamentarai priėmė Seimo statuto pataisą, kurioje numatoma vyriausybinių įstaigų vadovų atleidimo galimybė tuo atveju, jei Seimas nepatvirtintų Institucijos veiklos metinės ataskaitos.

Ramią Lietuvos pirmininkavimo pradžią sudrumstė verbalinė Vytauto Landsbergio ataka prieš Lenkijos europarlamentarą prof. Miroslavą Piotrovskį (Mirosław Piotrowski) dėl to, kad šis paragino Lietuvos valdžią liautis persekiojus lenkų tautinę mažumą. V.Landsbergis M.Piotrovskio žodžius pavadino Lietuvos lenkų nacionalistų skleidžiamu melu. V.Landsbergio ataka – tai paniekos demonstravimas Vilniaus krašto lenkams, neturintis nieko bendro su geromis parlamentinėmis tradicijomis.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24