Spausdinti šį puslapį

V.Tomaševski – principingas politikas

2014-05-01, 14:10
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Netrukus Lietuvoje – prezidento rinkimai. Viskas rodo, kad pirmajame ture valstybės vadovas nebus išrinktas. Anot viešosios nuomonės tyrimų ekspertų, didelę galimybę patekti į antrąjį turą turi Valdemar Tomaševski. Priešingai nei daugelis politologų, manau, kad auganti parama LLRA pirmininkui yra ne staigmena, bet sąžiningos politikos, kurią vykdo V.Tomaševski, moralinių principų, tokių retų savybių šiandienos pasaulyje, permerktame cinizmo, įrodymas. „Vykdydami sąžiningą politiką, turime rodyti pavyzdį jaunesnėms kartoms, kad gyventų pagal Dekalogą“, – sakė vienuose iš debatų LLRA pirmininkas.

„Vardan krikščioniškųjų vertybių“
Tai svarbus ir geras Valdemar Tomševski rinkiminis šūkis, rodantis sąžiningumu grįstą vertybių sistemą, kuria jis vadovaujasi tiek privačiame, tiek visuomeniniame gyvenime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai nedaug politikų gali ginti ir skatinti tikruosius krikščionybės principus ir vertybes, ant kurių du tūkstančius metų buvo statoma Europos civilizacija. Moralinis nuopuolis ir klaidinga laisvės nuovoka, grįsta politiniu korektiškumu, šiandien griauna politikos esmę, kuri turėtų būti nesavanaudiškas tarnavimas visų labui.

Tai apie tokią politiką, kuria siekiama spręsti kito žmogaus problemas, o ne ieškoti naudos sau, kalba V. Tomaševski. Taip  pat teisingai skatina grįžti prie savo šaknų ir krikščioniškojo įkvėpimo kaip prie ateities šanso ir istorinio įsipareigojimo mūsų protėvių atžvilgiu, nes krikščioniškos vertybės yra didžiulis turtas, leisiantis sukurti ilgalaikius ir tvirtus socialinius ryšius. Jas sudaro bendros visiems ir suformuotos  šimtmečiais sąvokos: laisvė, žmogaus orumas, pagarba gyvybei, solidarizavimasis su persekiojamaisiais, silpnų ir bejėgių priežiūra, ypatinga motinų ir vaikų apsauga.

Neturėtume pamiršti, kad šalia politinės bendruomenės taip pat egzistuoja dvasios, minties ir kultūros bendruomenė, kuri, kaip daug kartų parodė istorija, išlieka ilgiau nei politinės ir ekonominės sistemos. Tai jos sukuria gerą stabilios sąjungos pagrindą, pamatą, pastatytą iš ilgalaikių santykių.  Apie šiuos ryšius kalba ir tokias vertybes pabrėžia savo programoje Valdemar Tomaševski. Jis daugybę kartų teigė, kad šiuolaikinė politika turi būti atvira šeimai ir jaunajai kartai, suteikianti jiems stabilumą ir užtikrintos ateities viziją, kad negalima leisti socialinių eksperimentų, griaunančių natūralią vertybių tvarką, keliančių grėsmę pačiai gyvenimo esmei ir šeimos vertybėms.

Savitas požiūris, vertas nuolat kartoti šūkis: „Apsaugoti gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties“, – šiandien labai kritikuojamas visokių libertinų. LLRA lyderis aiškiai nurodo, kad diskusija turi vykti ne dėl abortų, bet dėl gyvybės apsaugos, nes popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, – „Tauta, kuri žudo savo vaikus, yra tauta be ateities“. Išsiskiriantis savo pažiūromis politikas ir stiprios dvasios žmogus – tai geras žmogus ir reikalingas šiais laikais kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus.

Politikas, turintis patirties ir viziją
Valdemar Tomaševski, Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos pirmininkas, yra vienas iš labiausiai gerbiamų politikų šalyje. Aplinkinių nuomonė apie jį nepriekaištinga, jo niekada netemdė kaltinimai nesąžiningumu, korupcijos ar dalyvavimo skandaluose šešėlis – o tai yra retenybė tarp Lietuvos politikų. Jo vadovaujama partija principingai, pagal savo įsitikinimus neima pinigų iš verslininkų,  kad būtų nepriklausoma nuo verslo sluoksnių įtakos – o tai yra išimtis Lietuvos politinėje scenoje.  

V.Tomaševski šiandien yra neginčytinas lyderis ir autoritetas lenkams ir kitoms mažumoms, gyvenančioms Lietuvoje. Be to, verta paminėti, kad vis daugiau lietuvių balsuoja už jį, įvertindami jo pasiaukojančią ir sąžiningą politiką, matydami jį kaip gerą visų šalies gyventojų pilietinių teisių gynėją. V. Tomaševski pareiškimai kitų kandidatų pareiškimų fone yra konkretūs ir brandūs, jis kalba tiesiogiai apie Lietuvos problemas, nevengia sudėtingų temų, kaip tai daro  kiti. Be to, jis vienintelis kandidatas, turintis nuoseklią ir dalykišką rinkimų programą, šalies vystymosi ir žmonių,  kuriems labiausiai reikia paramos ir pagalbos, apsaugos viziją.

Ir svarbiausia, V. Tomaševski turi didelės politinės patirties, o ji labiausiai reikalinga sunkiais laikais, kuriais mes gyvename.

Valdemar Tomaševski, gero organizatoriaus, turinčio įgimtą politinę uoslę, vadovaujama Rinkimų Akcija pasiekė vis daugiau pergalių rinkimuose. Palaipsniui didino savo narių skaičių Seime nuo 2 mandatų 1996 m. iki 8 – 2012 m. Tai leido suformuoti savo parlamentinę frakciją ir gauti vietą Europos Parlamente 2009 m. Taip pat nuolat valdo du rajonus – Vilniaus ir Šalčininkų, – bendrai valdo sostinėje ir keliose kitose savivaldybėse.

Prieš penkerius metus vykusiuose Prezidento rinkimuose Valdemar Tomaševski ryžtingai laimėjo Vilniaus krašte, įveikęs net dabartinę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Taigi jis tapo neginčytinu politiniu lyderiu šioje šalies dalyje. LLRA pirmininkas pasiekė dar daugiau – jis atvėrė galimybę bendradarbiauti ne tik su kitomis tautinėmis mažumomis, bet ir su Lietuvos partijomis. Dėl to LLRA iš lenkų tautinės mažumos partijos pirmiausia tapo regionine, o per praėjusius parlamento rinkimus – visos šalies partija. Tai parodė rinkimų rezultatai ir lietuvių rinkėjų parama Rikimų Akcijai.

Pasitikėti tinkamais žmonėmis yra taip pat gero partijos organizavimo matas. Visi naujausi LLRA laimėjimai kilo iš gero organizacinio darbo, pasišventimo ir gero partijos valdymo, pagrįsto tikromis vertybėms. V. Tomaševski rodė kitų partijų lyderiams pavyzdį, kad pirmoji politiko pareiga turėtų būti dėmesys kiekvieno žmogaus problemoms ir kančioms bei ištverminga kova dėl bendro gėrio.

Europos lygmens politikas
Valdemar Tomaševski yra Europos lygmens politikas, penkerius metus dirba Europos Parlamente. Gerai žino tarptautines politines realijas, turi žinių, reikalingų vykdyti valstybės prezidento funkcijas. Jis gali tiksliai ir profesionaliai išreikšti savo nuomonę ES forume, todėl yra palaikomas savo frakcijos Europos Parlamente, dalyvauja jos valdymo organuose. Dar ne taip seniai, Lietuvos pirmininkavimo pabaigoje, visos frakcijos vardu diskutavo su prezidente D. Grybauskaite.

Tai buvo svarbus ir galingas V. Tomaševski balsas, nes buvo kalbama 57 europarlamentarų iš 11 valstybių vardu, primenant Europos standartus ir teises, priklausančias nacionalinėms ir tautinėms  mažumoms. V. Tomaševski jau metus ES parlamente orientuojasi į kalbinės, kultūrinės ir etninės įvairovės, vertybių, deklaruojamų Sąjungos tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose, gynimą. Aukšta pozicija, V. Tomaševski užimama jo Eurogrupėje, leidžia geriau viešinti pilietinių tautinių mažumų, ypač priklausančių autochtoninėms tautinėms mažumos, teisių pažeidimus.

V. Tomaševski dėka Europos Parlamente, specialiame jungtinės grupės posėdyje tradicinių mažumų, nacionalinių bendruomenių ir kalbų klausimais, dalyvaujant aukštam  Europos Komisijos įgaliotiniui, aptarta Lietuvos lenkų padėtis Lietuvoje. Grupės pirmininkas, vengrų europarlamentaras Csaba Tabajdi, sprendžiantis  daugiakalbystės ir daugiatautiškumo  klausimus, surengė specialius debatus. Aptartas kalbinės įvairovės eliminavimas iš viešojo Lietuvos gyvenimo teritorijose, kuriose tradiciškai gausiai gyvena autochtoninės tautinės  mažumos, išleisti svarbūs  pareiškimai šiuo klausimu.

„Šiuo metu ES būtų nieko verta be daugiakalbystės ir daugiatautiškumo, tai yra pati Europos Sąjungos siela ir esmė. Mes turime pareigą apsaugoti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, bet šiuo atveju mes turime padaryti daug daugiau“, – pasakė Jonathanas Hillas, kabineto viršininko pavaduotojas bei komisaras Androulla Vassiliou, švietimo, kultūros ir kalbų įvairovės klausimų komisaras. O jungtinės grupės  pirmininkas pareiškė, kad „lenkų mažumai Lietuvoje turi būti užtikrintos Lietuvos valstybės teisės. Prezidentės D. Grybauskaitės pozicija yra nepriimtina, kadangi  eina  prievartinio asimiliavimo kryptimi. Apsaugosime  visas tautines mažumas, nes tai yra mūsų pareiga. Tokią žinią mes siunčiame Lietuvos prezidentei. Su tokiu lenkų traktavimu mes nesutinkame“. Tai svarbūs žodžiai gėdingos Lietuvos tautinių mažumų diskriminacijos kontekste.

Valdemar Tomaševski atkreipė dėmesį į dar vieną svarbų Lietuvai, kaip žemės ūkio šaliai, klausimą. Kaip vienintelis žemės ūkio komisijos narys iš Lietuvos Europos Parlamente, kartu su keliais parlamentarais iš kitų šalių, V. Tomaševski aktyviai dirba, siekdamas išlyginti tiesiogines išmokas iki vienodo lygio visoje ES. Nes, kaip teisingai sako, tiesioginių išmokų nelygybė yra nesuderinama su nediskriminavimo principu, įtvirtintu Sutartyje dėl Europos Sąjungos funkcionavimo. Lietuva turėtų daryti nuolatinį spaudimą šiuo klausimu, nes pasyvi pozicija gali sukelti ilgesnį Lietuvos ūkininkų diskriminacijos pratesimą taip pat ir po 2020 m.

V. Tomaševski pabrėžia, kad ES partneriai turi žinoti, jog visų tiesioginių išmokų klausimas yra labai svarbus Lietuvai, nes tai iki šiol yra vienintelis teisingas ir nešališkas pasiūlymas, kaip paskirstyti mokėjimus tarp valstybių narių. Bet koks kitas pasiūlymas reiškia valstybių narių diskriminaciją, su kuo negalima sutikti. Tai vienintelis toks drąsus balsas Lietuvoje ginant šalies gyventojus, besiverčiančius žemės ūkiu. Tai verta prisiminti.

Vertas pasitikėjimo
Apie tai, kad  kas nors tampa tvarkingu vadovu ir geru politiku, liudija ne koks nors vienas geras šio  asmens sprendimas, ne viena politinė sėkmė, bet savo vizijos, politinio plano, kurį jis nuosekliai įgyvendina, turėjimas. Valdemar Tomaševski turi tokią viziją ir tokį planą, kurį ilgus metus atkakliai realizuoja ir diegia į gyvenimą. Pagaliau  V. Tomaševski yra vienintelis politikas Lietuvoje, kuris faktiškai vykdo priešrinkiminius pažadus, nekreipdamas dėmesio į nepalankios   žiniasklaidos kritiką ar apklausų stulpelių aukštį.

Tai retenybė politikoje. Žodžio laikymasis, rūpinimasis visomis tautinėmis mažumomis, požiūrių principingumas, silpniausių apsauga, kova už pilietines teises, ištikimybė krikščioniškajai etikai – tai dalykai, kuriuos žmonės labiausiai vertina šiame žmoguje ir priežastis, dėl kurios remia V. Tomaševski. Lietuvoje yra daug dalykų, kuriuos reikia pakeisti ir ištaisyti, o Valdemar Tomaševski yra teigiamų pokyčių šansas. Tik tokie politikai kaip jis sugeba paversti šalį modernia ir visiškai demokratiška valstybe, priešingai nei kompleksuoti Lietuvos politikai, traukiantys valstybę tiek į demografinę, ekonominę bedugnę, tiek ir į bedugnę žmogaus teisių srityje.

V. Tomaševski visa tai gali pakeisti, nes turi tam reikalingą patirtį ir parengtą Lietuvos ateities viziją. Ir svarbiausias jo koziris – sąžiningumas. Tokio prezidento reikalauja šalis. Verta už jį balsuoti krikščioniškų vertybių vardan.

Dr. Bogusław Rogalski, politologas
EKR patarėjas tarptautiniais klausimais Europos Parlamente

Komentarai  

 
#5 Arnis 2014-05-20 17:42
Kiekvienas asmeniškai vertina koks politikas atstovauja jų interesus ir vertybes o kuris ne. Jeigu kažkam nepatinka vienas ar kitas politikas niekas nedraudžia balsuoti už tą kuris patinka.
Kodėl pas mus, dar gajus įsitikinimas, kad tai kas tau asmeniškai netinka yra didžiausia pasaulyje blogybė?
Gyvename laisvoje šalyje, čia ne šiaurės korėja, kad visi galvotų iš viršaus nuleistomis tiesomis.
Man asmeniškai Tomaševskis yra labai prie širdies - atvirai palaiko šeimos vertybes, tuo tarpu kai kiti politikai nevengia užsižaisti
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#4 K 2014-05-13 11:53
Tai vienas is blogiausiu politiku.Tokie tik kirsina zmones.Lenkai atsibuskit ir nepasiduokit tokiems provokatoriams.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#3 Baublis 2014-05-12 22:38
Rzeczywiście pan Tomaszewski to polityk z zasadami - ale czy Litwie potrzebni są uczciwi politycy z zasadami ?
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#2 Baublis 2014-05-12 22:38
Rzeczywiście pan Tomaszewski to polityk z zasadami - ale czy Litwie potrzebni są uczciwi politycy z zasadami ?
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#1 NeLiankas 2014-05-06 16:06
Vilniaus rajono ir Šalčininkų LIETUVIAI - nepatingėkit 2014.05.25 d. nueiti ir prabalsuoti už tinkamą kandidatą - nesuteikime šitam (valdemaras tomaševskis) LIETUVĄ ir LIETUVIUS žeminanačiam politikui galimybės vėl patekti i Europarlamentą.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 

Komentuoti