Tai yra dvasinė degradacija

2019-06-17, 16:24
Įvertinkite šį įrašą
(7 balsai)
Tai yra dvasinė degradacija Nerijus Pugačiauskas

Ak, ta manipuliacija! Gal mes manipuliuojame iš meilės? O gal tiesiog norime padėti žmogui išvengti klaidų, pasirinkti teisingą kelią? Ak, tas manipuliacijos dangstymas kito žmogaus gerove. Kada manipuliatoriai tapo altruistais? Netapo, bet galima išsiaiškinti, kas skatina manipuliuoti, kaip tai pastebėti ir netapti manipuliavimo auka.

Aš mėgstu apsibrėžti svarbiausią sąvoką, kuri yra straipsnio pagrindas, kad būtų aiški kryptis ir nekiltų nesusipratimų. Todėl kas yra manipuliacija? Tai bandymas paveikti kito žmogaus veiksmus (ir mąstymą), siekiant tik (tik!!!) asmeninės naudos.

Manipuliatoriai nėra altruistai, jiems absoliučiai nerūpi kito laimė ir visavertiškas gyvenimas. Jie turi savo interesus ir bando palenkti žmones veikti taip, kad būtų patogu patiems manipuliatoriams. Daugeliui tai yra tikslo siekimas, tik, deja, ne savo paties darbu, protu, kūryba, bet kito asmens išnaudojimu. Tai yra tingėjimas veikti sąžiningai, pagarbiai ir moraliai. Tai yra dvasinė degradacija. Ar toks žmogus gali kalbėti apie pagarbą kitų žmonių priimamiems sprendimams, savarankišką ir nepriklausomą veikimą, supratingumą? Ne.

Dažnai manipuliavimas būna glaudžiai susijęs su noru kontroliuoti. Tiksliau, tai viena iš manipuliavimo priežasčių. Negalite leisti viskam vykti taip, kaip vyksta? Ką tada darote? Pradedate kontroliuoti. Kontroliuoti keldami sąlygas.

Kiekvieną manipuliaciją galima sudėti į tokį sakinį: „jeigu…, tai…”. Manipuliacija iš esmės ir yra sąlyga. Nepadarysi to, negausi ano. Paprastai žmonės šią priemonę naudoja nesąmoningai, neturėdami blogų ketinimų, ypač dažnai tai daroma iš įpročio, bet kartais manipuliacija būna gerai apgalvota ir suplanuota – naudojama tikslui pasiekti konkrečioje situacijoje.

Pirmiausiai, kaip jau minėjau, manipuliacija padeda kontroliuoti žmones. Pavyzdžiui, draugas nesutiko susitikti kažką kartu nuveikti. Deja, to priimti ir būti supratingu nenoriu, todėl pradedu priekaištauti, apeliuodamas į žmogaus sąžinę, kad aš jam ar jai nerūpiu, kad net nė trupučio laiko neskiria. Arba galiu sakyti, kad aš tada nesusitiksiu su tavimi, kai tu to norėsi, nepadėsiu bėdai ištikus ir t.t.

Ir čia reikia pastebėti tą jau minėtą sąlygiškumą – sąlyginį bendravimą. Sąlygos egzistuoja tik pasirašinėjant sutartis su paslaugų tiekėjais, bet ne žmonių bendravime. Nebent jūsų santykiai pagrįsti tik realios naudos gavimu.

Manipuliacija paprasčiausiai yra kito išnaudojimas. Moderni vergija.

Vienas žiauriausių manipuliavimo pavyzdžių siejamas su tėvų ir vaikų santykiais, kadangi minėtųjų sąlygų iškėlimas persiduoda vaikams, o pastarieji perduoda savo vaikams ir taip dažnai susiformuoja nenutrūkstanti grandis. Ką tėvai duoda už dešimtuką, gerą darbą ar šiaip kokį pasiekimą? Gražius žodžius, meilę, palaikymą, o kartais (ar net dažnai) ir daiktinį apdovanojimą.

Kaip elgiamasi priešingoje situacijoje? Vaikams sakoma, kad galima patobulėti, labiau pasistengti, kitą kartą bus geriau, nereikia jaudintis, kad tai iš tiesų smulkmena? Nemanau. Vaiką išplūsta įvairiais žodžiais, žemina, atima iš jo savivertę, pasitikėjimą savimi. Kas daroma su vaiku? Jis žudomas. Taip, žudomas, ne fiziškai, bet tiek psichologiškai, tiek ir dvasiškai.

Kaip žmogui reikia sveiko kūno, kad galėtų visavertiškai gyventi, taip reikia ir tvirto vidinio pagrindo. O koks gyvenimas be stabilaus pasitikėjimo savimi, savo vertės suvokimo, besąlygiškos meilės sau? Dažnai atsitinka taip, kad ką tėvai suteikia vaikui, tą jis ir turi bei turės ligi mirties. Nebent pats žmogus sąmoningai suvoks šią blogybę ir sieks pasikeisti. Iškapstyti iš savęs visą mėšlą, kuris žlugdo, neleidžia tobulėti ir kurti tikrojo savęs, gali prireikti itin daug pastangų, bet tai puiki patirtis stiprinant valią, užsiimant savianalize, kreipiant dėmesį į asmenines problemas ir jas sprendžiant.

Pastovi artimiausių žmonių manipuliacija tiesiog užteršia žmogaus vidų.

Dėl ko, manote, geriau jaučiatės, kai viskas sekasi, o atsitikus vienai blogybei jau darosi sunku? Manote, kad iškart tampate prastesniu, blogesniu, bukesniu dėl vienos nesekmės, nepasiekto tikslo? Ar iš tikrųjų taip yra? Ne, tai nėra tiesa, taip sau yra įteigta.

Didesnis atlyginimas, aukštesnės pareigos darbe, platesnis draugų ratas, daugiau sekėjų socialiniuose tinkluose jūsų geresniu žmogumi nedaro. Pinigai jus daro materialiai turtingesniu, aukštesnės pareigos pagražina CV, suteikia naujos patirties, galbūt ir daugiau pagarbos iš aplinkinių ir t.t. Tačiau tai niekaip nėra susiję su jūsų vidumi.

Jūs nesate geresnis, kai sekasi gerai, bet ir nesate blogesnis, kai sekasi blogai. Jūs esate pastovus, nesvarbu, kokia jūsų dabartinė gyvenimo situacija.

Pabaigai noriu dar kartą priminti, kad manipuliatoriams jūs nerūpite, nors gali atrodyti ir priešingai. Jeigu žmogui vien kyla mintis jumis pasinaudoti, bandyti apriboti jūsų TEISĘ laisvai veikti ir rinktis, galite bandyti su juo ar ja pasikalbėti, pateikti savo perspektyvą. Jei manipuliatorius vis tiek nesupranta savo blogų poelgių, tiesiog bėkite.

Jūs tokiam žmogui – ne lygiavertė asmenybė, o kažkur, ten žemiau, esanti būtybė. Nesileiskite apgaudinėjami, menkinami ir negerbiami. Žinokite savo vertę ir propaguokite besąlygišką rūpestį ir meilę sau. Tada jūsų sprendimų niekas nepaveiks. Manipuliatoriai galės nusprogti, o jūs sėkmingai gyvensite taip, kaip atrodo geriausia patiems.

Nerijus Pugačiauskas

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24