Žmogaus autonomija griaunama per kalbą

2013-08-06, 08:57
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Man, kaip lietuvių filologei, labai įdomu sekti kasdienę žiniasklaidos, viešosios erdvės, o kartais netgi paprastų aplinkinių kalbą. Tiesa, jokiu būdu nesu nusiteikusi fanatiškai ir neskelbiu, kad lietuvių kalbai gresia išnykti. Anaiptol – lietuvių kalba stipri, ja kalbančiųjų skaičius – milijoninis, leidžiama daugybė knygų, periodinių leidinių šia kalba, todėl jokio realaus pavojaus tikrai nėra.

Aišku, kai kam naudinga skelbti, kad lietuvių kalba ir tauta nyksta, tačiau nepasiduokime tokioms provokacijoms. Tie, kurie nori mus įbauginti, tiesiog siekia savų tikslų, o svarbiausias iš jų – sukompromituoti tautines mažumas.

Turiu pabrėžti, kad viena esminių kalbos problemų šiuo metu – tai būtent klaidingos politinės retorikos vartojimas. Pavyzdžiui, nekaip negaliu suprasti, kodėl, kai kalbama apie partiją LLRA (Lietuvos lenkų rinkimų akcija), labai dažnai sakoma tiesiog „lenkai". Kada gi bus atsikratyta to klaidingo, ir, deja, stereotipinio mąstymo, kad LLRA – tai vien lenkų tautybės atstovai? Juk šią partiją jau seniai palaiko ir į jos veiklą įsilieja įvairų tautybių Lietuvos gyventojai – lietuviai, rusai, baltarusiai, karaimai.

LLRA neatstovauja vien „lenkų klausimų", kaip kad bandoma įteigti – šios partijos tikslai yra kur kas platesni. Aišku, veikiausiai kai kuriems viešiems asmenims ar žiniasklaidos priemonėms naudinga vaizduoti LLRA kaip kažkokią siaurą lenkų tautybės žmonių grupelę, tačiau būtent ši partija jau seniai įveikė įvairias ribas ir tapo daugybės gyventojų visoje Lietuvoje favorite.

Labai gaila, kad daugelis viešų kalbėtojų nori minėtąją partiją sumenkinti ir dėl to ima netgi sąmoningai meluoti ar viešai nekęsti. Tačiau visi, kurie nori mus įbauginti, kurie vis bado pirštais rodydami tariamus priešus, kurie skatina pykti, sukilti, yra pirmieji ir kalbos, ir žmogiškumo griovėjai.

Raginu atkreipti dėmesį į, pavyzdžiui, viešai skelbiamas Lietuvos tautininkų sąjungos kalbas, kuriose tiek daug destruktyvių emocijų. Pyktis, neapykanta, tolerancijos nebuvimas – tai blogis, kuris, deja, sklinda į mūsų protus būtent lietuvių kalbos žodžiais. Čia noriu pabrėžti, kad tie, kurie kalba mums melą, iš tiesų taiko tikras tironijos priemones : baugina, bando įrodyti nesamą savo galią ir didybę, ragina kovoti su nesamu priešu, iškreipia žmonių santykius.

Labai gaila, kad dabar per kalbą vis bandoma sugriauti žmogaus autonomiją – tai pavardės, tai vietovardžių tautinėms mažumoms neleidžiama rašyti originalo kalba. Žmogus dabar jau pavergiamas net prigimtinio mąstymo plotmėje, nes jam nurodo, ne tik kokia kalba, bet dar ir kaip mąstyti, kaip vertinanti vieną ar kitą dalyką, nuolat meluojama.

Be to, labai trūksta net elementarios pagarbos ir žodžio laisvės, nes jei tik pareiški savo nuomonę tautinių mažumų klausimais, tai tuoj esi priskiriamas „blogiečiams ar priešams". Tačiau argi reikėtų tiesiog pasislėpti tyloje? Kodėl kai kurioms nuomonėms įsakoma nutilti? Aš esu už intelektualinę laisvę, todėl pasisakau tik už tuos, kurie auga ir tobulėja, nekreipdami dėmesio į provokatorius. Tuo tarpu visi tie, kurie moka tik rėkti ir pykti, yra pasmerkti kapituliacijai.

Gintarė Pugačiauskaitė

Komentarai  

 
#17 arvydas damijonaitis 2013-10-21 12:18
LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“:
Terminas "Tautinė mažuma" Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės" sąvoka.
Tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis - 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “poprostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
Pagarbiai Arvydas Damijonaitis
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#16 Mattiasui 2013-08-11 01:03
"Kodėl būdama AWL politinės retorikos užtarėja nepasidomite AWPL nadojama retorika Lenkijos viešojoje erdvėje."

Pugačiauskaitė jokia ne AWPL politinės retorikos užtarėja. Ji - tos partijos propagandistė.Dirba savo darbą, rašo tai kas suderinta su AWPL ir tiek.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#15 Matthias 2013-08-09 18:13
Lietuvių kalba ir politinė retorika neturi nieko bedro su AWPL. Jei galvoje turite idėjų tai paieškokite kitų pavyzdžių, o ne AWPL AWPL AWPL. Nei Lietuvos gyvenimas, nei kalbos vystymas nesuka apie čia ašį. Jie patys pasivadino Lenkų Lietuvoje Rinkimine Akcija. Tai kiekvienam sveiko proto žmogui jau iš pavadinimo aišku kiek lietuviška politinė mintis tokioje organizacijoje yra sveikintina.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#14 Matthias 2013-08-09 18:13
1. Kiek "daugybės Lietuvos gyventojų favoritai" turi skyrių, narių ir rėmėjų Šakuose, Šilutėje, Biržiuose, Vilkaviškyje, Jurbarke, Pagėgiuose ir t.t.? Kiek šose apygardose iš viso balsavo už AWPL? Ar bent vieną prieš rinkiminį susitikimą-renginį surengė AWPL?

2. Kodėl būdama AWL politinės retorikos užtarėja nepasidomite AWPL nadojama retorika Lenkijos viešojoje erdvėje. Kaip, mes esame istorijos nuskriausti, kad esame Lietuvos piliečiai, todėl motininė valstybė ir Tauta mus privalo remti visapusiškai. Tai AWPL pozicija, ką ji turi bendro su statistinio Lietuvos piliečio, neatsižvelgiant etninės kilmės pozicija. Tik tiek, kad kardinaliai priešiška.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#13 Getas 2013-08-08 13:36
Pagal Europos konvenciją nei vadinami lenkai, nei rusai nėra tautinės mažumos, o yra tik tauybių bendrijos. Nes šios tautos čia atsirado karų ir okupacijų pasekoje , o tokios pagal konvenciją nėra tautinės mažumos. Tautinės mažumos yra žydai,Krymo totoriai ir karaimai. Visos kitos yra tautybių bendrijos. Todėl jaunuole, pasitaisyk ir nemulkink kitų.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#12 suvalkietis 2013-08-08 08:45
Tu vaikeli dar užauk, dar gyvenimo esi visai nemačius .. Negerai, proto savo neįgavus, pult kitus mokyt. Tiesiog neprotinga. Dabar tave, kaip nepatriotišką ir vėlavaikišką mergiščią, pažino visa dora Lietuva. Geriau būtai nerašius.. Niekada nepraleisk progos patylėt...
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#11 Saulius 2013-08-08 00:50
Apie vietovardžių rašymą "lenkiškai" negali būti ir kalbos, kur jūs "lenkai" (deja kadaise buvę lietuviai tik nutautėję, ar nutautinti)pasaulyje matėte, kad vietovardis kokioje nors valstybėje būtų rašomas kitos tautos kalba! Vietovardžių rašymas lenkų užgrobtame Seinų-Suvalkų-August avo trikampyje tai tikrai turėtų būti rašomas lietuviškai, nes tai nuo amžių Baltų žemės, o Vilniaus kraštas, tai senų seniausios baltų teritorijos, kuriose lenkų niekada nebuvo, tik kolonistai. Tas pat ir Karaliaučiaus kraštas, kurį rusai priešingai visiems tarptautiniams susitarimams per vieną naktį pavertė "nuo amžių rusų teritorija", nors ten nuo jokių amžių šių kolonistų nebuvo. Ir gėda visai pseudodemokratinei Europai, kad leido šitaip suniokoti puikų baltišką kraštą. Na nieko, ateis laikas ir gal jau greitai, kai musulmonai apipjaustys tuos "demokratus" Londonbade, Parisbade ir kitur.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#10 Romas 2013-08-07 15:31
kodėl, kai kalbama apie partiją LLRA (Lietuvos lenkų rinkimų akcija), labai dažnai sakoma tiesiog „lenkai"....
Ogi todėl, kad pavadinime aiškiai pasakyta, kad tai LENKŲ Rinkiminė Akcija, nepaisant to,kad "į jos veiklą įsilieja įvairų tautybių Lietuvos gyventojai – lietuviai, rusai, baltarusiai, karaimai.
Kai ji vadinsis LIETUVIŲ,RUSŲ, BALTARUSIŲ ir KARAIMŲ Rinkimų Akcija, tada ją taip ir teks vadinti.
Pagarbiai
Romas
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#9 les 2013-08-07 12:45
o man labai patinka Gintarė. Daug rašo, daug turi minčių.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#8 skroblas 2013-08-07 12:00
Nurimkite. Gintare raso obiektyviai. Gintare raso tiesa. Daug kam tiesa ta nepatinka. Nes daugeliui priimtina Delfio tiesa. Saunuole Gintare!
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#7 anonimas 2013-08-07 11:54
O jūs, gintare, dar daugiau sulįst šiknon lenkams negalit? Maximoj vazelinui akcija, gal padės.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#6 edelweiss 2013-08-07 10:49
Matyt autorės bernas "lenkas", kito paaiškinimo nelabai sugalvoju, nes už tokio lygio straipsnius nieks pinigų tikrai nemokėtų:))
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#5 be vardo 2013-08-07 10:45
;-)
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#4 EDL 2013-08-07 10:29
Daugelis šitos vištos sakinių absurdiški. Padidomėk politika ir istorija labaiu. llra veikia tik savo rinkėjų gerovei. Nieko neturiu prieš tautines mažumas, bet priešingai nei autorė nesu polonofilas. Visos tautinės mažumos sugeba išmokt lietuvių kalbą per ne ilgą laiką, tačiau tomševskio elektoratas.. pati žinai.
Ir nereikia p*st proto apie tautinę įvairovę tamaševskio partijoje. Lietuvos tautinėse partijose daugiau kitataučių, nei šitoj ne lenkų. Prisimenu tik kažkokią panašią mergycę aktyvistę su lietuvišku vardu ir pavarde panašias odes šitai partijai rašiusią. Beje, iš tautinių mažumų taip pat pasigirsta nuomonių apie llra partijos šovinizmą.
llra nuopelnais galima būtų laikyti ir šeimų papirkinėjimus, kad leistų vaikus į lenkų (ne lietuvių) mokyklas, šovinistiniai lenkų koncertai, pačio tomašveskio įžeidžiantys siūlymai lietuviams mokytis lenkų kalbos. Ką "autorėlė" apie tai mano?
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 
 
#3 Balta Tauta 2013-08-07 10:25
Kvailelė autorė akivaizdžiai nepasidomėjo kaip kinta kalbančiųjų lietuviškai kiekis, nei kokia yra lenkų rinkimų akcijos narių etninė sudėtis.
Penktokės lygio rašinėlis, gėda portalui, kad tokį publikavo, greičiausiai norėdami viešai pasityčioti iš autorės.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24