Rudamina ruošiasi šventėms. Sekmadienį, gruodžio 9 dieną, Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko renginys, kuriuo metu buvo įžiebta eglutė.

Lietuvos valstybės ir Lenkijos valstybės atkūrimo 100-mečio proga šių metų liepos 27 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko vaikų ir jaunimo lenkų dainų konkursas „Šimtai balsų“.

Artėjančios Lietuvos Valstybės dienos proga, liepos 5 d., 11 val., Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kviečia visus kartu paminėti Valstybės dieną ir prisijungti prie didelio pasisekimo sulaukusios Lietuvos istorinės dramos peržiūros „Emilija iš laisvės alėjos“.

Akcentuojant šios šventės svarbą Lietuvos istorijoje, renginio organizatoriai ragina visus pasipuošti Lietuvos vėliavos spalvomis – geltona, žalia, raudona. Renginio metu taip pat bus kuriamas Lietuvai skirtas filmukas „100 ačiū Lietuvai“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Š. m. gegužės 13 d., Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras subūrė liaudies šokio mylėtojus į Rudaminoje vykusį II Tarptautinį vaikų ir jaunimo kolektyvų liaudies šokių festivalį („Tańcuj, tańcuj, okręcaj…” (liet. „Šok, šok, pasuk“).

Balandžio 28-29 dienomis Erfurto mieste Vokietijojevyko XIVPuffbohnen (Pupelių) vaikų žolės riedulio turnyras, kuriame jau 14-tą kartą dalyvavo Vytauto Vilipo treniruojami jaunieji Rudaminos riedulininkai. Šį kartą į turnyrą vyko F. Ruščico gimnazijos mokiniai Andžej Burkot, DariušLitvin, DanielJurcevič, KamilKovger ir „Ryto“ gimnazijos sportininkai Dominyka Jurgo,LukrencijaVaičkutė,GabrielDuducdauguma iš jų – Vilniaus rajono sporto mokyklos auklėtiniai.

Šių metų balandžio 22 d. Rudaminoje įvyko Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė.

Kovo 11-osios proga, minint Lietuvos valstybės atkūrimo metines, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras paskelbė Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo piešinių konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“. Dalyviai keturiuose amžiaus kategorijose turėjo piešiniuose pavaizduoti savo meilę Tėvynei. Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, į kultūros centrą buvo pristatyti net 180 darbų iš viso Vilniaus rajono. Kiekvienas konkurso dalyvis piešinio temą pristatė savaip ir galima drąsiai teigti, kad yra šimtas ir dar daugiau priežasčių, kodėl mes mylime Lietuvą.

2018-02-12, 13:21

Užgavėnės Rudaminoje

Sekmadienio popietę Rudaminos gyventojai linksminosi: šoko, dainavo, smagiai išvarė žiemą, prisimindami, kad netrukus Lietuvos valstybė švęs savo šimtmetį.

2017 me­tais Ru­da­mi­nos dau­gia­funk­cis kul­tū­ros cen­tras su­ren­gė Lie­tu­vai svar­bių vals­ty­bi­nės reikš­mės šven­čių ir die­nų mi­nė­ji­mų Vil­niaus ra­jo­ne. Pro­jek­to „Man svar­bi die­na“, iš da­lies fi­nan­suo­to Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos, įgy­ven­di­ni­mo tiks­las bu­vo pi­lie­ti­nio bei tau­ti­nio ug­dy­mo ir at­min­ties įpras­mi­ni­mas mi­nint vals­ty­bei svar­bias šven­tes ir die­nas.

Vilniaus rajono Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai ir mokytojai kartu su Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos bendruomene dalyvavo respublikiniame kultūros projekte ,,Gyvename kartu šalyje, kurios vardas yra Lietuva“. Projektą rėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projektinės veiklos trukmė nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn. Įgyvendinant projektą buvo siekiama susipažinti su Žemaitijos ir Vilnijos krašto istorija, kultūra ir tradicijomis, mokytis vykdyti bendras veiklas su kitų tautybių bendruomenėmis, puoselėti Tėvynės meilės, atsakomybės už savo tautą ir valstybę, tautinės savigarbos jausmą, stiprinti gimnazijų kultūrą.

Puslapis 1 iš 5
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24