„Maxima Grupės“ valdoma „Emperia Holding S.A.“ parduoda savo antrinę įmonę „Infinite Sp. z o.o.“.

Naujoji „Maxima grupės“ valdyba priėmė sprendimą iš generalinio direktoriaus pareigų atšaukti pareigas vos mėnesį einantį Justą Riaubą ir naująja įmonės vadove paskirti Jolantą Bivainytę. Ji šias pareigas pradeda eiti nuo ketvirtadienio.

Tarptautinei NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei vadovaus Vokietijos kariuomenės tankų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Rene Braunas. Jis pakeitė pusę metų kovinei grupei Lietuvoje vadovavusį pulkininką leitenantą Wolfą Ruedigerį Otto.

Seime įsteigta parlamentinė "Rail Baltica" projekto rėmimo grupė.

Artėjant Kovo11-osios - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos - 25-mečiui Seimo valdyba nusprendė sudaryti darbo grupę, kuriai pavesta iki 2015 m. sausio 31 d. parengti šios valstybei svarbios datos iškilmingo minėjimo programą.

Nuo spalio dirbanti Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė pateikė keliolika siūlymų, kaip pagerinti mokytojų darbo apmokėjimo sąlygas.

Reaguodama į Lietuvos piliečių susirūpinimą dėl akivaizdžiai brangstančių prekių, tarp jų ir būtiniausių maisto produktų, Mišri Seimo narių grupė pakvietė Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių dalyvauti grupės posėdyje ir pateikti paaiškinimus šia tema.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono būrys, apie 40 karių, išvyko į pratybas Švedijoje, kuriose bus vertinamas iš septynių šalių suformuoto tarptautinio vieneto pasirengimas budėti Europos Sąjungos (ES) kovinėje grupėje 2015 pirmąjį pusmetį.

Trečiadienį į pirmąjį posėdį susirinkusi Pensijų kompensavimo darbo grupė nenusprendė, kaip galėtų būti kompensuojamos per sunkmetį sumažintos senatvės pensijos.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, trečiadienį išklausęs valstybės institucijų ir verslo atstovų pasisakymus apie kontrabandos mastus degalų rinkoje, nutarė sudaryti darbo grupę iš komiteto narių, valstybės institucijų ir verslo atstovų.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24