Įvairenybės

Įvairenybės

Kaunas yra vienintelis miestas Baltijos šalyse, kuriame galima pasinaudoti funikulieriais. Iki šiol tik darbo dienomis veikusios unikalios transporto priemonės vasaros metu keleivius kels ir savaitgaliais.

Kaip paspartinti mokslo, studijų ir verslo slėnių kūrimą ir skatinti produktyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, svarstė į pirmąjį posėdį susirinkusi Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Taryba nacionaliniu lygiu koordinuoja mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą. Į Tarybą įeina ministerijų, verslo ir mokslo atstovai.

Kauno rajono savivaldybės finansiškai remiamas pramoginis plaukimas Nemunu maršrutu Kaunas–Kulautuva–Kaunas pranoko visus lūkesčius. Iš senosios Kauno prieplaukos laivas „Tolstojus" pajudėjo pilnutėlis.

Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos vyko renginys, skirtas Pasaulio informacinės visuomenės dienai paminėti.

Praėjusį savaitgalį Rotušės aikštę papuošė originali meno instaliacija - dviračių medis. Nenaudojamus dviračius šiam kūriniui padovanojo Kaune gyvenantys dviračių entuziastai.

„Facebook“ tinkle plinta Lietuvos logotipo kvadratukai. “Benvenuti!”, “Литва: See it! Feel it! Love it!”, „Bienvenidos a la nueva página de Lituania!“, „Litauen - Sehen Fühlen Lieben lernen“ – kviečiami socialinio tinklo lankytojai. Nuo šiol žinia apie turizmo galimybes bei naujoves Lietuvoje skleidžiama anglų, rusų, italų, ispanų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tuo užsiima nuo š.m. vasario mėnesio veiklą pradėjusios Lietuvos turizmo atstovybės Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Italijoje.

Mo­ki­niai ne­kan­triai lau­kia moks­lo me­tų pa­bai­gos, o tė­vai gal­vo­ja, kuo už­im­ti sa­vo at­ža­las va­sa­rą, kad ne­nu­obo­džiau­tų prie kom­piu­te­rio. Po­il­sio pa­siū­ly­mų vai­kams - tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je -skai­čius yra di­džiu­lis. Pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so tik nuo pi­ni­gi­nės sto­rio.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tu­riz­mo sky­rius nuo ge­gu­žės 1 iki rug­sė­jo 30 d. or­ga­ni­zuo­ja kon­kur­są „Vil­niaus sve­tin­gu­mas 2013“.

Jaunimo organizacijos pastaruoju metu visuomenę stebina įvairaus pobūdžio projektais - nuo edukacinių iki kelionių. Aktyvų jaunimą vienijanti ir kūrybinius projektus įgyvendinanti viešoji įstaiga „Jaunimo gidas" pristato rinkai dar vieną naują veiklą - kelionių planavimą.

Kauno rajono savivaldybė gaivina pramogines keliones upėmis. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24