Va­ler­jan Ro­ma­nov­ski - iš Vil­niaus kraš­to ki­lęs dvi­ra­ti­nin­kas - su­mu­šė 48 va­lan­dų ne­per­trau­kia­mo va­žia­vi­mo kal­nų dvi­ra­čiu Gi­ne­so re­kor­dą. Sa­vo lai­mė­ji­mą sky­rė on­ko­he­ma­to­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24