Mirė pirmasis Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas R. Sližys

2012-01-17, 07:01
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Eidamas 76 metus, mirė elektrochemikas, Lietuvos mokslo tarybos iniciatorius profesorius Rimantas Petras Sližys.

„Profesorius, habilituotas daktaras Rimantas Petras Sližys akademinei visuomenei žinomas kaip elektrochemikas, suteikęs nemažai naujų impulsų vystant elektrolitinio metalų išskyrimo fundamentinius tyrimus, gabus pedagogas, skyręs daug dėmesio jaunų mokslininkų ugdymui, o taip pat aktyvus mokslo ir studijų valstybinio organizavimo procesų dalyvis“, – teigiama Lietuvos mokslo tarybos nekrologe.

R. Sližys gimė 1936 metų birželio 8 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. 1953 metais baigęs vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti chemiją. Besibaigiant studijoms pradėjo dirbti VU Chemijos fakulteto Fizinės chemijos katedros laborantu, kiek vėliau – vyr. laborantu. Šiose pareigose tęsė darbą ir baigęs chemijos studijas 1958 m.

Nuo 1960 m. visas tolimesnis R. Sližio kaip chemiko-mokslininko darbas susijęs su Chemijos institutu (dabar Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas). Pradėjęs dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1964 m. apgynęs disertaciją prof. R. Sližys ėjo įvairias pareigas institute: (dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, (buvo Naujų elektrocheminių metodų ir automatizavimo laboratorijos vadovas, o nuo 1991 metų – vyriausiasis mokslo darbuotojas Elektrocheminės kinetikos bei Korozinių tyrimų skyriuose. 1990 m. jam suteiktas profesoriaus mokslinis vardas.

Jis vienas ar kartu su kolegomis vadovavo rengiant 11 daktaro disertacijų, buvo daugelio doktorantūros komitetų narys, skaitė paskaitas studijų dalyviams.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, R. Sližys buvo vienas iš Lietuvos mokslininkų sąjungos steigimo iniciatorių, vadovavo rengiant mokslo ir studijų įstatymo projektą. Jo pastangomis 1991 m. tuometinė Aukščiausioji Taryba priėmė šį įstatymą. 1990–1991 m. profesorius vadovavo naujai įkurtam Mokslo ir studijų departamentui prie Vyriausybės. Departamentą likvidavus tais pačiais metais Vyriausybė ribotam klausimų ratui nagrinėti sudarė Mokslo ir studijų komisiją, kurios pirmininku buvo paskirtas R. Sližys.

Ši komisija parengė tipinius mokslo įstaigų nuostatus, pradėjo spręsti mokslo ir studijų finansavimo, mokslo laipsnių ir vardų sistemos, mokslininkų pensijų ir kt. klausimus, dalyvavo parengiant Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektą. Jį patvirtinus buvo paskirta 12 narių, kurie 1991 m. pabaigoje pradėjo Lietuvos mokslo tarybos veiklą. Prof. R. Sližys išsirinktas pirmininku. Šias pareigas profesorius ėjo iki 1999 metų vidurio ir iki 2002 m. liko taryboje.

1998–1999 m. jis dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos viceministru ir vadovavo Mokslo ir studijų departamentui prie ministerijos.

R. Sližys pašarvotas Vilniaus Arkivyskupijos laidojimo paslaugų centre prie Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (Paco g. 4). Su velioniu atsisveikinti galima sausio 17 d. (antradienį) nuo 16 val. Karstas išnešamas sausio 18 d. (trečiadienį) 14 val. Laidotuvės Saltoniškių kapinėse.

www.lrt.lt
www.lvcom.lt 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24