Įsteigta kibernetinio saugumo taryba

2013-07-09, 15:16
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Siekiant gerinti kibernetinio saugumo būklę Lietuvoje, vidaus reikalų ministro D. A. Barakausko įsakymu sudaryta Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) konsultacinė taryba. Jai pavesta analizuoti šios srities būklę valstybėje bei teikti siūlymus Vyriausybės sudarytai kibernetinio saugumo koordinavimo komisijai.

„Ši taryba suteiks galimybę aptarti strateginius ir taktinius kibernetinės saugos klausimus plačiame specialistų rate. Dėl to į tarybą yra įtraukti ne tik viešojo sektoriaus, bet ir valstybės kritinės infrastruktūros sričiai priskirtų įmonių, Lietuvos universitetų, telekomunikacijų, informacinių technologijų verslo atstovai", – pažymi ministras D. A. Barakauskas. Viso į kibernetinio saugumo tarybą įtraukti 43 asmenys, jos pirmininku paskirtas VRM Elektroninės valdžios politikos skyriaus vedėjas Rimvydas Jančiauskas.

Įgyvendindama jai pavestą uždavinį taryba teiks pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo, kibernetinio saugumo projektų poreikio ir įgyvendinant tokius projektus kylančių problemų sprendimo, švietimo kibernetinio saugumo srityje bei šios srities specialistų mokymų poreikio ir turinio, institucijų veiksmų koordinavimo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų saugumo užtikrinimo, gerosios praktikos sklaidos kibernetinio saugumo srityje ir kt. Numatoma tarybos posėdžius šaukti ne rečiau kaip du kartus per metus, prireikus taip pat bus šaukiami neeiliniai tarybos posėdžiai. Kasmet iki vasario 1 d. taryba pateiks savo veiklos praeitų metų ataskaitą.

Pasak tarybos pirmininko R. Jančiausko, viena iš pirmųjų tarybos užduočių bus identifikuoti ir aptarti technologinius sprendimus, skirtus Lietuvos kibernetinio perimetro apsaugai pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu.

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) taryboje darbuosis šie valstybės, mokslo ir verslo institucijų atstovai:

Rimvydas Jančiauskas – Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyriaus vedėjas (tarybos pirmininkas);

Tomas Stamulis – Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyriaus patarėjas (tarybos pirmininko pavaduotojas);

Linas Kulikauskas – Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (tarybos sekretorius);

Tomas Beinaravičius – AB „Swedbank" Saugumo incidentų tyrimo departamento direktorius;

Vilius Benetis – asociacijos ISACA Lietuva valdybos pirmininkas;

Sigitas Bičiūnas – UAB „Blue Bridge" Tinklų ir apsaugos sprendimų skyriaus vadovas;

Vytautas Bučinskas –TEO LT, AB Rizikų valdymo skyriaus direktorius;

Martynas Damkus – Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Donatas Drevinskas – valstybės įmonės „Infostruktūra" Strateginių projektų departamento vadovas;

Aurelija Gefenienė – Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro Kompiuterių tinklų grupės vadovė;

Nikolaj Goranin – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių sistemų katedros docentas;

Kęstutis Janulevičius – Energetikos ministerijos Informacijos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Algirdas Juozėnas – UAB „Bitė Lietuva" vyresnysis informacinių sistemų saugumo vadybininkas;

Tomas Kaminskas – valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Technologijų skyriaus elektronikos specialistas;

Mantas Kapočius – valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto Informacinių technologijų grupės vadovas;

Valdas Kišonas – UAB „Alna Group" korporatyvinių reikalų direktorius;

Arūnas Krušas – AB SEB banko Informacinių technologijų saugos architektas;

Rolandas Kulis – Užsienio reikalų ministerijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vedėjas;

Tomas Kvaraciejus – UAB koncerno „Achemos grupė" Informacinių technologijų skyriaus vadovas;

Saulius Kvedaravičius – valstybės įmonės Registrų centro Infrastruktūros valdymo departamento viršininkas;

Vaidas Lakštauskas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Dokumentų valdymo ir informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Artūras Liatocha – Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas;

Tomas Mackus – Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Kompiuterinių tinklų centro Tinklų ir paslaugų valdymo skyriaus vadovas;

Renata Mačiulevičienė – Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Saugos skyriaus vedėja;

Donatas Mažeika – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos viršininkas;

Artūras Milašauskas – UAB BAIP verslo vystymo vadovas;

Vilma Misiukonienė – asociacijos „INFOBALT" Europos Sąjungos reikalų ir intelektinės nuosavybės vadovė;

Darius Povilaitis – Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių technologijų valdymo skyriaus vyriausiasis projektų architektas;

Kornelija Prakapavičienė – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Stasys Pumputis – AB „Lietuvos dujos" Informacinių technologijų skyriaus projektų vadovas;

Algirdas Puodžiūnas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas;

Darius Rainys – AB LITGRID Rizikų valdymo ir saugos skyriaus ITT saugos specialistas;

Vaidotas Ramonas – Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos saugumo departamento Interneto priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Nerijus Slušnys – UAB Technologijų ir inovacijų centro Informacinių technologijų saugos vadovas;

Darius Štitilis – Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informatikos instituto profesorius.

Marius Urkis – Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT) pirmininkas;

Arūnas Vaitonis – UAB „Omnitel" Saugumo projektų vadovas;

Adolfas Vala – UAB Blue Consultancy informacijos saugumo valdymo konsultantas;

Vaidas Valikonis – Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus pavaduotojas;

Justas Zaremba – Vyriausybinių ryšių centro prie Valstybės saugumo departamento Informacinių sistemų skyriaus Tinklų administravimo poskyrio viršininkas;

Vaidas Zemblys – AB „ORLEN Lietuva" IT infrastruktūros palaikymo vadovas;

Gintautas Žintelis – Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus pirmininkas;

Arvydas Žvirblis – UAB „Santa Monica Networks" Techninio centro vadovas.

www.vrm.lt

www.L24.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24