Istorija

Istorija

Vis sparčiau tobulėjant technologinei pažangai, keičiasi ir vartotojų įpročiai – vienos naujovės prigyja sparčiai, o kitoms reikia daugiau laiko atrasti vietą vartotojų širdyse ir kasdienybėje. Turbūt daugelis pritartumėte minčiai, kad skaitymas ne tik nuo mažų dienų augina ir turtina kūrybinį mąstymą, bet yra vienas svarbesnių faktorių, kurie gali daryti įtaką žmogaus asmenybės formavimuisi. O dabar grįžkime prie technologijų – kaip jų pažanga keičia šiuolaikinio žmogaus skaitymo įpročius?

Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinčio) garsusis Monos Lisos (Monos Lizos) paveikslas, beveik visus 500 metų praleidęs Paryžiuje, netrukus gali leistis į retą kelionę po Prancūziją, ketvirtadienį pranešė kultūros ministrė.

Nemenčinės bendruomenė kartu su visa Lietuva švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ta proga vasario 14-ąją Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vyko iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas ,,Aš myliu Lietuvą!”.

Romos katalikų Bažnyčia sekmadienį Trakuose paminės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

„No­riu, kad tai nie­ka­da ne­at­si­tik­tų. No­riu, kad grįž­tų sap­nas, ku­ria­me ne­bu­vo vie­los, sto­vyk­los, ba­do, blu­sų ir mir­ties. No­riu, kad Sa­ra gy­ven­tų. Ver­kia­me, nes jau tik­rai ži­no­me, kad iš čia ne­pa­vyks iš­ei­ti. Ir kad ne­tei­sin­ga, kad vie­ni žu­do ki­tus, nes gal­vo­ja, kad šie yra su­ga­din­ti. Net ne­pa­žįs­ta mū­sų“, - ma­žo ro­mų ber­niu­ko Mie­te­ko, su šei­ma at­si­dū­ru­sio mir­ties sto­vyk­lo­je Auš­vic-Bir­ke­nau, is­to­ri­ja su­gu­lė į Na­ta­li­jos Gan­caž (Na­ta­lia Gan­carz) kny­gą vai­kams. Pub­li­ka­ci­ja skir­ta ro­mų Ho­lo­kaus­to au­koms at­min­ti.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24