„Nėra geresnio už Joną Paulių II“ (lenk. Nie ma lepszego od Jana Pawła II) - skandavo piligrimai, pasiekę dviračiais Maišiagalą - savo kelionės tikslą. Daugiau nei 50 žmonių įveikė dviračiais 100 kilometrų, paminėdami tokiu būdu šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines.

Vilniaus rajono savivaldybė, tęsdama ilgametę tradiciją, birželio 7 d. jau 8-tą kartą organizuoja piligriminę kelionę a. a. kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, tradicinį piligriminį žygį pėsčiomis šiemet pakeis dviračių žygis, kuriuo taip pat bus paminėtos ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II šimtosios gimimo metinės.

Pirmadienį, gegužės 18 d., Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) Vyriausioji taryba ir Seimo LLRA-KŠS frakcijos nariai paminėjo 100-ąsias šventojo Popiežiaus gimimo metines šventomis Mišiomis.

Šiandien, gegužės 18 d., minint popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines, Vilnius baigia dėlioti akcentus jo vardo aikštės sutvarkymo projekte. Birželio 9 d. numatytas viešas projektinių pasiūlymų pristatymas. Architektai pristatys planus, kaip atnaujinti aikštę, garbingą popiežiaus vardą gavusią po jo vizito Lietuvoje 1993-iaisiais.

Brangūs Broliai ir Seserys, jūsų miestui suteiktas labai aiškus pašaukimas kurti sambūvį tarp įvairių žmonių, įvairių kalbų, įvairių kultūrų ir religijų. Taip buvo praeityje, taip yra ir dabar. Ypatingai svarbu, kad brolišką sambūvį palaikytų krikščionys, kurie meldžiasi skirtingomis kalbomis, jaučiasi skirtingų, nors iš dalies, o kartais ir didžiąja dalimi, bendrų istorinių tradicijų paveldėtojais. Šioje šventovėje, kaip ir daugelyje kitų, kur dviem kalbomis švenčiama Eucharistija bei teikiami Sakramentai, lenkai ir lietuviai kviečiami bendradarbiauti, o visų pirma  klausytis vienas kito, kad to dėka tvirtėtų jų vienas tikėjimas, ta pati viltis ir viską suvienijanti meilė, - kalbėjo Šventasis Tėvas Jonas Paulius II per savo apaštalinę kelionę į Lietuvą 1993 metais. Gegužės 18 d. sukanka 100-osios Karolio Voitylos metinės. Ši sukaktis paskatino paskelbti 2020 metus Lietuvoje Šventojo Jono Pauliaus II metais.

Pasaulis šiandien mini vieno didžiausių pasaulio istorijoje autoritetų – Popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II, atvedusio Bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį ir prisidėjusio prie Lietuvos ir kitų Europos valstybių vertybinio atsivėrimo, totalitarinių sistemų griūties ir laisvės visame Europos žemyne įsigalėjimo, 100-ąsias gimimo metines.

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos Prezidentas Andrzejus Duda paskelbė laiškus šventojo Jono Pauliaus II 100-ųjų gimimo metinių proga. 1920 metų gegužės 18-ąją Vadovicėse gimė Karolis Voityla, vėliau tapęs šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Vyriausybė patvirtino Šventojo Jono Pauliaus metų minėjimo 2020 metais planą, kuris parengtas vykdant Seimo 2019 m. nutarimą. Gegužės 18 d. bus minimos 100-osios Šventojo Jono Pauliaus II gimimo metinės.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga siūlo Seimui paskelbti 2020 metus Šventojo Jono Pauliaus II metais.

Spalio 16 dieną sukanka 40 metų nuo dienos, kuomet šv. Petro įpėdiniu buvo išrinktas lenkas Karolis Wojtyła. Šia proga fondas „Pagalba lenkams Rytuose”, bendradarbiaudamas su Lenkijos institutu Vilniuje, Jono Pauliaus II minties centru ir Vilniaus universiteto biblioteka, kviečia į parodos „Šv. Jonas Paulius II ir pal. Władysław Bukowiński – lenkų laisvės užtarėjai“ atidarymą bei du ją lydinčius pranešimus.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24