Derliaus šventę Šalčininkuose tradiciškai pradėjo šv. Mišios, kurių metu keli tūkstančiai susirinkusiųjų kartu su Šalčininkų parapijos klebonu mons. Vaclavu Volodkovičiumi dėkojo Dievui ir rajono ūkininkams už surinktą derlių. Sakydamas pamokslą kunigas kvietė puoselėti šeimos vertybes.

2012 m. birželio mėn., gavus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, buvo pasirašyta projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams" finansavimo ir administravimo sutartis, informuoja Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir UAB "Nacionalinių projektų rengimas".

Vidurvasarį Šalčininkų savivaldybė surengė ypatingą konkursą. Rajono savivaldybės darbuotojai ragina „Facebook“ profilio fanus visiems drauge sukurti fotoalbumą „MES“. Konkursui galima siųsti asmenukes (angl. „selfie“) arba kitais būdais padarytas nuotraukas, išreiškiančias savo charakterio savybes, atskleidžiančias sielos pasaulį ar vaizduojančias gyvenimo būdą. Didžiausio populiarumo sulaukusių nuotraukų autorius savivaldybė žada apdovanoti.

Įspū­din­gą me­da­lių ko­lek­ci­ją iš Len­ki­jos par­si­ve­žė Šal­či­nin­kų ra­jo­no moks­lei­viai. Tris sa­vai­tes vie­šė­jęs kai­my­ni­nė­je ša­ly­je jau­ni­mas iš Ei­šiš­kių, Šal­či­nin­kų ir Bal­to­sios Vo­kės da­ly­va­vo XXVI Tarp­tau­ti­nė­je vai­kų ir jau­ni­mo pa­ra­pi­ja­do­je Var­šu­vo­je ir il­sė­jo­si jau­ni­mo sto­vyk­lo­je. Spor­to ren­gi­ny­je da­ly­va­vo per 1,5 tūkst. žai­dė­jų iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos ir Uz­be­kis­ta­no. 

Praėjusią savaitę į Šalčininkų rajoną atvyko Kultūros viceministras Romas Jarockis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnatė ir Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Vitas Karčiausias. Prie renovuojamo Jašiūnų dvaro svečius pasitiko Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Josif Rybak, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Renata Stefanovič.

Nepaprastai gražioje, raudona ir balta spalvomis papuoštoje, scenoje kovo 1 dieną Šalčininkų kultūros centre vyko iškilmingas Lietuvos lenkų sąjungos Šalčininkų rajono skyriaus 25-mečio minėjimas.

Ūkio ministro Evaldo Gusto įsakymu Jašiūnų dvaro sodybai restauruoti skirta 2,6 mln. Lt Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Šios lėšos bus panaudotos rūmų sienoms, skliautams ir luboms, krosnims ir židiniams restauruoti siekiant pritaikyti pastatą turizmui, praneša Ūkio ministerija.

Šalčininkų rajono savivaldybėje naudojimui perduotas renovuotas Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastatas.  Ketvirtadienį, spalio 3 d., vyko iškilminga naujai renovuoto lopšelio-darželio pastato atidarymo ceremonija.

Puslapis 39 iš 39
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24