Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK), investuoti į biokuro kogeneracijos projektus planuojančios bendrovės „Lietuvos energija" atstovai nustebę: oficialią šalies poziciją dėl Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (ATL) reformos formuluojančios Aplinkos ministerijos dėka Lietuva atsidūrė tarp kitų aštuonių šalių narių, kurios reformą siūlo nukelti vėliausiam siūlomam terminui - iki 2021 metų.

Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės tyrimų duomenimis, pastarosiomis dienomis padidėjo kietųjų dalelių koncentracija, o Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija viršijo ribinę vertę. Oro užterštumo padidėjimą galėjo lemti įvairių vietinių šildymo šaltinių  keliama tarša, teigia LR Sveikatos ministerija.

Aplinkos ministro įsakymu, nuo spalio 1 d. įsigalioja žalos apskaičiavimo metodikos pakeitimai, nustatantys minimalų taikomą žalos atlyginimo dydį už aplinkai padarytą žalą.

Oras, kurio kvėpuojame - mūsų gyvybės ir sveikatos pagrindas. Neveltui visi žinome ir posakį:" reikalingas kaip oras". Jei mūsų aplinka užteršta, kyla didelis pavojus susirgti įvairiomis ligomis.

Vilniaus savivaldybės Taryba svarsto klausimą, ar reikia investuoti 72,5 mln. litų į Vilniaus šiluminę elektrinę bei Vilniaus rajoninę katilinę Nr.8 tam, kad būtų užtikrinti Europos Sąjungos (ES) aplinkosauginiai reikalavimai.

Jei taršos mažinimo priemonės nebus įdiegtos, Savivaldybės įmonei "Vilniaus šilumos tinklai" gresia finansinės sankcijos iki 260 mln. litų per metus.

Pirmą kartą europinėmis ir valstybės lėšomis Lietuvoje inventorizuotos pavojingomis medžiagomis užterštos teritorijos.
Jų šalyje – apie 11 tūkstančių, nors ištirta tik dalis.

Dėl netikslių duomenų, pateiktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje, Lietuva pusmetį negalės parduoti taršos leidimų kitoms šalims.

Puslapis 4 iš 4
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24