At­si­žvel­giant į vi­sų Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sus ir po­rei­kius nuo 2017 m. sau­sio 1 d. at­si­sa­ky­ta cen­tra­li­zuo­to ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo bei cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo sub­si­di­ja­vi­mo, o šiam tiks­lui iki šiol ski­ria­mos lė­šos bus pa­nau­do­tos den­giant da­lį mo­kes­čio už at­lie­kų tvar­ky­mą. 

Kitąmet komunalinių atliekų išvežimas vilniečiams gali atpigti net trečdaliu – sostinės Taryba ryt imasi svarstyti dvinarės rinkliavos dydžius. Savivaldybei iš atliekų vežėjų perėmus vežamų atliekų administravimą, atliekų tvarkymas vilniečiams nuo kitų metų liepos gerokai atpigs: dėl pasikeitusios rinkliavos skaičiavimo tvarkos, bus apmokestinti visi be išimties atliekų turėtojai (t.y. 25 procentais daugiau, nei dabar), be to, pasibaigus naujam komunalinių atliekų surinkimo-vežimo konkursui, jo laimėtojas veikiausiai pasiūlys mažesnę mišrių komunalinių atliekų vežimo kainą. Rinkliava įsigaliotų po to, kai atviro konkurso būdu bus atrinktas atliekų vežėjas.

Pareigingam šiauliečiui užfiksavus šiukšlintoją, aplinkosaugininkai išsiaiškino pažeidėją. Vyrui teks susimokėti baudą, atlyginti gamtai padarytą žalą ir sutvarkyti išmestas šiukšles.

Šių metų pradžioje aplinkos ministras ir generalinis prokuroras pasirašė bendrą įsakymą, kuriuo sudarė tarpinstitucinę darbo grupę, skirtą išaiškinti neteisėtas atliekų tvarkymo schemas. Į darbo grupę buvo įtraukti ne tik aplinkosaugininkai, tačiau ir Generalinės prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Kriminalinės policijos biuro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir kitų institucijų atstovai. Tokio pobūdžio darbo grupės – nedažnas reiškinys Lietuvos valstybės institucijų veikloje. Kaip sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas: „bendras institucijų darbas šiame itin svarbiame tyrime padės užkirsti kelią nesąžiningiems atliekų tvarkytojams, kurių veiksmai dažnai peržengia ne tik vienos institucijos kompetencijos ribas, tačiau ir valstybės sienas“.

Lietuva 2014 metais buvo viena daugiausiai atliekų į sąvartynus vežančių Europos Sąjungos (ES) šalių, skelbia Eurostatas.

Pavasarį pradeda veikti Vilniaus regioninė atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo (MBA) gamykla, kur apdoroti bus suvežamos visos komunalinės atliekos iš sostinės ir gretimų savivaldybių. Kol nėra galimybės apdorotas atliekas sudeginti, jos greičiausiai bus saugomos, tačiau atliekas tvarkyti vilniečiams vis tiek brangs apie 30 procentų, rašo "Verslo žinios".

Antradienį Varėnos rajono savivaldybėje vyko susitikimas su konkursą laimėjusia nauja atliekų tvarkymo bendrove „VSA Vilnius". Susitikime dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, „VSA Vilnius" direktorė Jurgita Petrauskienė, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovas (ARATC) Algirdas Reipas, Varėnos rajono seniūnai ir seniūnaičiai, savivaldybės specialistai.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros darbuotojai dvi savaites vykdė reidus ir tikrino kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų tvarkant veiklos metu susidarančias atliekas. Nustatyta aibės pažeidimų.

Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėję Europos Parlamento (EP) nariai kėlė taršos ir atliekų kiekio didėjimo problemas bei kalbėjo apie būtinybę Lietuvoje diegti žiedinės ekonomikos modelį. Jų susitikime su valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais pažymėta būtinybė mažinti atliekų kiekį Lietuvoje ir kitose ES šalyse, o kartu išlikti konkurencingiems. Diskusija užvirė ir apie tai, ar aplinkosauga yra labiau verslo, ar visuomenės interesas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros darbuotojai surašė protokolą ūkininkui, miestelyje deginusiam žaliąsias atliekas. Vyras didžiulį laužą buvo sukūręs prie pat ūkinio pastato ir technikos.

Puslapis 1 iš 3
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24