Ekspertų išvados palankios Lietuvai

2012-10-12, 05:28
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Laikini apribojimai Lietuvai dalyvauti tarptautinėje prekyboje šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatytosios normos vienetais šį mėnesį turėtų būti panaikinti.

To leidžia tikėtis JT bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) sekretoriato ekspertų išvados apie mūsų šalies 2012 m. pateiktą Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą. Šią ataskaitą vertino dvi ekspertų misijos. Pirmoji Lietuvoje dirbo rugsėjo 28-29 d., antroji – visą praėjusią savaitę.

„Ekspertų vertinimo misijos teigiamos išvados patvirtina, kad nacionalinėms šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoms rengti pertvarkyta ir sustiprinta Lietuvos institucinė sistema dabar visiškai atitinka nustatytus reikalavimus“, - teigia aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.

Jo teigimu, remdamasis šiomis išvadomis, Kioto protokolo suderinamumo komitetas per posėdį, kuris vyks spalio 23-24 d., turėtų panaikinti savo praėjusių metų gruodį priimtą sprendimą laikinai apriboti Lietuvai galimybę dalyvauti tarptautinėje prekyboje nustatytosios šiltnamio dujų normos vienetais.

Toks sprendimas buvo priimtas dėl 2010 m. Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos, kurioje buvo pateikti 2008 m. duomenys, rengimo trūkumų. Šie trūkumai buvo pastebėti dėl žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje surenkamų duomenų apie miško ir žemės plotų kaitą, pagal kuriuos skaičiuojami absorbuojamų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Trūkumams pašalinti Lietuva privalėjo parengti Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo gerinimo priemonių planą. Praėjusią vasarą, liepos mėnesį, mūsų šalis per Kioto protokolo suderinamumo komiteto posėdį pristatė ataskaitą apie šio plano įgyvendinimą. Tačiau buvo pareikalauta papildomų JTBKKK sekretoriato ekspertų išvadų, kaip įgyvendintų priemonių rezultatai atsispindi atskirų 2012 m. Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos sektorių (žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė, energetika, pramonė, atliekos, žemės ūkis) absorbuojamų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio paskaičiavimuose.

„JTBKKK ekspertams pateikus teigiamas išvadas, nebelieka kliūčių, dėl kurių Kioto protokolo suderinamumo komitetas turėtų nepanaikinti apribojimų Lietuvai“, - akcentuoja ministras G. Kazlauskas.

Aplinkos ministerijos informacija

www.lietuvosvalstybe.com

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24