Spausdinti šį puslapį

V. Mazuronis Liuksemburge pristato pirmininkavimo prioritetus aplinkos srityje

2013-06-18, 15:33
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis antradienį Liuksemburge pristato būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse. Lietuva pirmininkaus ES Tarybai, numatyta įtempta tarptautinių aplinkosaugos klausimų darbotvarkė, ypač klimato kaitos, chemikalų, biologinės įvairovės ir miškininkystės srityse.

Pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva sieks ES šalių sutarimo dėl genetinių išteklių ir teisingo naudos pasidalijimo, taip pat dėl fluorintų dujų reglamentų. Visomis išgalėmis bus siekiama susitarti dėl racionalių priemonių, kuriomis, nesukeliant administracinės naštos, būtų patobulinta Poveikio aplinkai vertinimo direktyva. Mūsų šalis yra pasirengusi išnaudoti visas galimybes svarstant pasiūlymo tikslinti prekybos apyvartiniais taršos leidimais direktyvos nuostatas ir kitus teisėkūros pasiūlymus, kurių pristatymo dar laukiama.

Pirmininkavimo metu bus užbaigti du tarptautiniai dokumentai miškininkystės ir gyvsidabrio klausimais. Daugiausia dėmesio teks svarbiausiam tarptautiniam renginiui - Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijai lapkričio mėnesį Varšuvoje. Lietuva vadovaus rengiant ES poziciją ir koordinuojant ES dalyvavimą šioje konferencijoje.

Pasak ministro, Tarybos darbotvarkėje išskirti aplinkos klausimai, kuriems aptarti būtinas aktyvus ir veiksmingas ES šalių dialogas.

"Siekdama užtikrinti šias sąlygas, Lietuva savo pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu stengsis ieškoti bendrus lūkesčius atitinkančių politiškai teisingų sprendimų. Daug dėmesio bus skiriama veiksmingam ir sklandžiam teisėkūros procesui užtikrinti", - teigė V. Mazuronis.

Be šių klausimų, Aplinkos tarybos posėdyje diskutuojama svarbiais ES teisėkūros ir politikos klausimais, svarstomas ES Komisijos komunikatas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, aptariama pasiūlymo iš dalies keisti direktyvas dėl benzino ir dyzelino kokybės ir skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją svarstymo pažangos ataskaita.

Aplinkos taryba, aptarusi, kaip įgyvendinamos "Rio+20" (Jungtinių Tautų (JT) tvarios plėtros konferencijos) nuostatos, priims ES Komisijos išvadas dėl visa apimančios programos po 2015 m. ir aptars JT generalinio sekretoriaus patariamosios Aukšto lygio pripažintų asmenų grupės ataskaitą ir darnaus vystymosi tikslus.

Antradienį vykstantis posėdis yra paskutinis ES aplinkos ministrų susitikimas, kai ES Tarybai pirmininkauja Airija.

Liepos mėnesį Vilniuje vyks neformalus aplinkos ir klimato ministrų susitikimas, į kurį bus pakviesti visų ES šalių aplinkos ministrai.

www.l24.lt

Komentuoti